Views

Gabriel Radu „13.2 Ziua Domnului (st13 Revenirea Domnului nostru Isus Hristos)”

Duminică, 24 iunie – Ziua Domnului

De obicei, asociem învăţătura despre a doua venire a lui Isus cu Noul Testament, dar lucrul acesta nu este drept. Este adevărat că abia după prima venire a lui Isus, după moartea, învierea şi înălţarea Sa am primit o descoperire mai amplă a acestui adevăr. Însă, la fel ca în cazul altor învăţături din Noul Testament, Vechiul Testament face aluzie la acest adevăr esenţial. Scriitorii Noului Testament nu ne-au adus la cunoştinţă un adevăr nou, ci ne-au oferit detalii despre un adevăr deja existent în Scriptură. Fiindcă abia după răstignirea şi învierea Mântuitorului putem înţelege şi aprecia la adevărata valoare a doua Sa venire.

1. Ce ne învaţă textele următoare despre a doua venire a lui Isus? Isaia 13:6,9; Zaharia 14:9; Daniel 12:1

„Ziua Domnului” va fi o zi de distrugere, de întristare şi de chin pentru cei pierduţi. Va fi însă o zi de eliberare pentru toţi cei din poporul lui Dumnezeu, pentru „oricine va fi găsit scris în carte” (vezi şi Filipeni 4:3; Apocalipsa 3:5; 13:8). Tema aceasta, a zilei Domnului ca timp de judecată pentru cei răi şi ca timp de salvare şi de răsplătire a celor credincioşi, este abordată şi în Vechiul Testament. Din el aflăm că unii vor suferi atunci „mânia aprinsă a Domnului”, dar toţi cei smeriţi, care împlinesc poruncile Domnului vor fi „cruţaţi în ziua mâniei Domnului” (Ţefania 2:1-3).

2. Ce se spune în Matei 24:30,31 că se va întâmpla la a doua venire a lui Isus cu cele două mari categorii de oameni – cei pierduţi şi cei mântuiţi?

Pe măsură ce se vor derula evenimentele finale, va deveni tot mai clar de partea cui suntem. Ce decizii poţi şi trebuie să iei acum ca să te găseşti atunci în categoria oamenilor mântuiţi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/revenirea-domnului-nostru-isus-hristos/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

13.2 Ziua Domnului (st13 Revenirea Domnului nostru Isus Hristos)

Despre autor
-