13.2 Profeţia despre întoarcerea inimilor (st13 „El va întoarce inimile…”)

Views

Claudia Mihăilă & Raul Niţu 13.2 Profeţia despre întoarcerea inimilor (st13 „El va întoarce inimile…”)

Duminică, 23 iunie – Profeţia despre întoarcerea inimilor

1. Compară profeţia venirii lui Ilie cu referirile din Noul Testament la acest eveniment. Maleahi 4:5,6; Matei 11:14,15; 17:10; Marcu 6:15; Luca 1:17

În zilele lui Maleahi, apelul adresat de Dumnezeu poporului, „întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi”, a fost întâmpinat cu arogantul răspuns: „în ce trebuie să ne întoarcem?” (Maleahi 3:7). Întristat, profetul a anunţat o nouă ocazie de redeşteptare. Amintind de reforma începută de Ilie (1 Regi 18:37), Maleahi a profetizat că acesta va veni din nou pentru a „întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor” (Maleahi 4:6).

O tradiţie iudaică spunea că Ilie avea să apară personal ca vestitor al lui Mesia (vezi Matei 17:10; Marcu 6:15). Totuşi Noul Testament îl prezintă pe Ioan Botezătorul ca împlinire a acestei profeţii (Matei 11:14,15; Luca 1:17).

2. Ce crezi că înseamnă expresia „va întoarce inima”?

Sunt posibile mai multe aplicaţii pentru aceste texte:

Împăcarea poporului Israel cu Domnul. Dumnezeu, ca Tată (Isaia 63:16) S-a întors de la mânia Lui faţă de copiii Săi (Mica 7:18,19) şi îi cheamă să se întoarcă la El (Isaia 44:22; Maleahi 3:7).

Restabilirea legăturii între generaţia tânără şi strămoşii ei credincioşi, prin înnoirea legământului. Chemarea profetică adresată poporului lui Dumnezeu, de a urma credinţa patriarhilor, a fost dată în repetate rânduri în Vechiul Testament. Dacă ţara avea să mai fie un loc binecuvântat pentru ei depindea în mod direct de credincioşia lor faţă de legământ (Deuteronomul 4:29-31).

Refacerea şi înnoirea relaţiilor de familie. Relaţiile părinte-copil sunt o expresie practică a credincioşiei faţă de legământul cu Dumnezeu. De împlinirea îndatoririlor ca părinţi sau copii era legată păstrarea ţării şi a binecuvântărilor (Proverbele 2:21).

Care este legătura dintre refacerea relaţiei cu Dumnezeu şi refacerea relaţiilor din familia noastră?

13.2 Profeţia despre întoarcerea inimilor (st13 „El va întoarce inimile…”)

About The Author
-