13.1 Introducere în studiul 13 (st13 „El va întoarce inimile…”)

Views

Claudia Mihăilă & Raul Niţu 13.1 Introducere în studiul 13 (st13 „El va întoarce inimile…”)

Textul de memorat: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:5,6)

Viaţa noastră parcurge anumite etape. Uneori, acestea trec cu bine; alteori, nu. Uneori, familia rămâne intactă şi puternică; alteori, devine fragilă sau chiar se destramă.

Oricare ar fi etapa, oricare ar fi situaţia în care ne aflăm noi sau familia în acest moment, trebuie să trăim în lumina făgăduinţelor lui Dumnezeu, să ne prindem de ele cu toată inima, cu tot sufletul şi cu toată puterea, pentru că ele sunt singura noastră speranţă. Dar ce speranţă măreaţă! Cuvântul lui Dumnezeu conţine făgăduinţe pe care, oricare ar fi situaţia, putem să le invocăm pentru noi personal, pentru cei dragi şi pentru biserica din care facem parte.

În această săptămână, ne vom opri atenţia asupra câtorva istorisiri, făgăduinţe şi experienţe biblice. Vom căuta să extragem lecţii pentru noi, astăzi, indiferent de contextul în care ne aflăm. Pentru că, indiferent cine eşti, unde eşti şi ce etapă a vieţii parcurgi, cu siguranţă ai lupte, temeri şi îngrijorări. Din fericire, ne închinăm unui Dumnezeu care nu numai că ştie cu ce ne confruntăm, ci are totul sub control, putem fi siguri.

13.1 Introducere în studiul 13 (st13 „El va întoarce inimile…”)

About The Author
-