13.1 Introducere in studiu – st13 Un pas prin credinţă

Views


Gabriel Radu 13.1 Introducere in studiu (st13 Un pas prin credinţă)

Faptul că Isus a părăsit slava cerului, închinarea îngerilor şi părtăşia cu Tatăl a fost un sacrificiu inimaginabil. Totuşi, El a venit în lumea aceasta a suferinţei şi a morţii ca să ne descopere caracterul plin de iubire al Tatălui, să recâştige încrederea rasei umane şi să răscumpere omenirea întreagă. „Noi nu vom putea pricepe niciodată cât a costat răscumpărarea noastră, până nu vom sta în faţa tronului lui Dumnezeu, împreună cu Răscumpărătorul nostru. Când slava locuinţelor veşnice va străluci înaintea ochilor noştri extaziaţi, ne vom aminti că Isus a părăsit toate acestea pentru noi şi nu numai că S-a exilat din curţile cereşti, dar a riscat să fie înfrânt şi să fie pierdut pentru veşnicie. Atunci ne vom depune coroanele la picioarele Sale şi vom cânta: «Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda» (Apocalipsa 5:12).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 131

Sacrificiul pe care Isus l-a făcut pentru salvarea noastră este incomensurabil. Este o chemare la sacrificiu atunci când ne lăsăm călăuziţi de El, când Îi acceptăm porunca şi ne unim cu El pentru a ajunge la oamenii pierduţi şi a-i aduce în Împărăţia Sa. Cu toate că sacrificiile noastre nu pot fi niciodată şi în niciun fel comparate cu ale Lui, slujirea pentru câştigarea de suflete este un salt al credinţei. Ne scoate din zona noastră de confort şi ne duce pe un teren necunoscut. Câteodată, Domnul ne cheamă să facem sacrificii, însă bucuriile pe care ni le oferă sunt mult mai mari.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.1 Introducere in studiu – st13 Un pas prin credinţă

Despre autor
-