12.7 Un gând de încheiere – st12 Dorinţa neamurilor

Views


Gabriel Radu 12.7 Un gând de încheiere (st12 Dorinţa neamurilor)

„Isus stătea în picioare înaintea oamenilor ca un viu tălmăcitor al profeţiilor care vorbeau despre El. Lămurindu-le cuvintele pe care le citise, le-a vorbit despre Mesia, descriindu-L ca pe un mângâietor al celor apăsaţi, un eliberator al celor prinşi în robie, un vindecător al celor suferinzi, unul care dă vedere orbilor şi descoperă lumii lumina adevărului. […] Valul influenţei dumnezeieşti a doborât orice piedică; la fel ca Moise, ei au vorbit cu Cel Nevăzut.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 236

„Ziua răzbunării lui Dumnezeu – ziua mâniei Sale înverşunate – vine. Cine va putea sta în ziua venirii Sale? […] Nu peste multă vreme, Dumnezeu va veni să Se ocupe de cel păcătos. Îl va apăra păstorul fals pe omul nelegiuit în ziua aceea? Poate fi scuzat acela care a mers alături de mulţime pe calea neascultării? Popularitatea sau numărul pot face pe cineva să fie nevinovat? Toţi cei indiferenţi şi nepăsători ar trebui să se gândească la aceste întrebări şi să-şi dea răspunsul pentru ei înşişi.” – Ellen G. White, Credinţa şi faptele, p. 33

Rezumat: Dumnezeu curăţă o societate nedreaptă, îndepărtându-i pe cei răzvrătiţi şi restaurând rămăşiţa care se întoarce de la păcatele care au separat-o de El. Datorită binecuvântărilor ce derivă din prezenţa lui Dumnezeu, oamenii din alte popoare sunt atraşi la Dumnezeu şi la poporul Său pentru ca şi ei să se bucure de vremea îndurării lui Dumnezeu, vestită şi oferită de Mesia.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Osea 14 – Amos 3
1. Ce îl îndeamnă profetul pe poporul său să aducă şi să spună Domnului?
2. Ce anume trebuia să se anunţe cu trâmbiţa şi să se vestească pentru tot poporul?
3. Când a avut profetul vedeniile despre Israel?
4. Cui îi descoperă Domnul taina Sa?

Evanghelizare, Secţiunea 13, subcapitolul „Lucrarea personală”
5. De ce sunt lăsate să treacă nefolosite foarte multe ocazii favorabile?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descarcăca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.7 Un gând de încheiere – st12 Dorinţa neamurilor

Despre autor
-