12.6 „O zi de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Isaia 61:2) – st12 Dorinţa neamurilor

Views


Gabriel Radu 12.6 „O zi de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Isaia 61:2) (st12 Dorinţa neamurilor)

10. De ce Mesia prezentat în Isaia 61 vesteşte răzbunarea lui Dumnezeu odată cu toate acele veşti bune? Când se va împlini profeţia?

Când a fost în Nazaret, Isus, Mesia, a citit din Isaia 61 până la: „să vestesc un an de îndurare al Domnului” (Luca 4:19). Apoi a spus: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit” (Luca 4:21). Deci El a evitat în mod deliberat şi specific să citească şi următoarele cuvinte: „si o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru”. Lucrarea Lui, care consta în veşti bune, în eliberare şi în mângâiere, a început prin a-i elibera pe captivi de sub tirania lui Satana, dar ziua de răzbunare încă nu trebuia să vină. În Matei 24 (Marcu 13; Luca 21), El le-a spus ucenicilor Săi că judecata divină va veni în viitor.

Ziua de răzbunare a lui Dumnezeu din Isaia 61 este „ziua aceea mare şi înfricoşată” (Ioel 2:31; Maleahi 4:5) care va fi când Isus va veni iarăşi pentru a elibera planeta Pământ de nedreptate. Aceasta se va realiza prin înfrângerea vrăjmaşilor şi prin eliberarea rămăşiţei asuprite a poporului Său (Apocalipsa 19; Daniel 2:44,45). Aşadar, deşi Isus a vestit începutul „anului de îndurare al Domnului”, punctul culminant al acestui an va fi la a doua Sa venire.

11. Cum împaci ideea de Dumnezeu iubitor cu răzbunarea promisă? Nu par incompatibile? Poate fi răzbunarea o manifestare a iubirii? Cum?

Deşi Isus a spus să întoarcem şi celălalt obraz (Matei 5:39), în altă parte El a spus foarte clar că se va face dreptate şi pedeapsa va fi aplicată (Matei 8:12). Deşi Pavel ne-a spus să nu întoarcem „rău pentru rău” (1 Tesaloniceni 5:15), el a mai spus şi că Domnul Se va descoperi din cer, „într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 1:8).

Însă Domnul, în infinita Sa înţelepciune şi milă, poate să împartă atât dreptate, cât şi răzbunare într-un mod cu totul corect. Dreptatea şi răzbunarea umane vin la pachet cu metehnele, slăbiciunile şi lipsa de consecvenţă inerente naturii umane. Dreptatea lui Dumnezeu se va face fără aceste limitări.

Când ai vrea să vină răzbunarea peste cel care a făcut răul? Când este afectat un prieten sau un străin?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.6 „O zi de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Isaia 61:2) – st12 Dorinţa neamurilor

Despre autor
-