Views


Cristina Voicu & Lucian Chiță; ”12.6 Un ultim apel  (st12 Ziua Domnului)”

Joi, 15 iunie – Un ultim apel

Petru îşi încheie epistola cu o temă la care a făcut referire încă de la început: cum să ducem o viaţă sfântă şi să nu ne lăsăm duşi de „rătăcirea acestor nelegiuiţi” (2 Petru 3:17).

5. Cui le este adresat apelul următor şi ce avertizări include el? 2 Petru 3:14-18

Ce interesant că, în finalul epistolei sale, Petru se referă la „preaiubitul nostru frate Pavel”! Şi Pavel scrisese despre nevoia de a duce o viaţă paşnică în aşteptarea revenirii lui Isus şi de a profita de timpul acordat pentru a creşte în sfinţenie (vezi Romani 2:4; 12:18; Filipeni 2:12).

Înţelegem totodată că, din moment ce Petru face această referire, scrierile lui Pavel erau preţuite foarte mult în acea perioadă din istoria creştină. Nu se poate stabili dacă el a făcut referire la toate scrierile lui Pavel incluse acum în Noul Testament sau doar la o parte din ele.

Spre final, Petru aminteşte că unii răstălmăcesc epistolele lui Pavel ca şi pe celelalte Scripturi. Cuvântul grecesc pentru „Scripturi” grapha, are sensul propriu de „scrieri”, dar, în acest context, are sensul clar de „scrieri sacre”, precum cărţile lui Moise şi ale profeţilor. În felul acesta, el le aşază pe aceeaşi treaptă.

Iar dacă ne gândim la afirmaţiile precedente legate de învăţătorii mincinoşi care promiteau libertate, să nu uităm că Pavel a susţinut ferm că neprihănirea este numai prin credinţă (Romani 3:21,22), însă nu le-a dat credincioşilor permisiunea de a păcătui (vezi Romani 6:1-14). El însuşi a combătut această interpretare eronată a afirmaţiilor sale despre neprihănirea prin credinţă. Iar Petru ne avertizează că aceia care răstălmăcesc aceste scrieri, o fac „spre pierzarea lor” (2 Petru 3:16).

Ce decizii este necesar să iei acum pentru a trăi aşa cum ar trebui să trăiască un creştin?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

12.6 Un ultim apel (st12 Ziua Domnului)

Despre autor
-