Views


Daniel Măgureanu & Lucian Chiță; ”12.6 Duhul Sfânt şi speranţa (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)”

Joi, 23 martie – Duhul Sfânt şi speranţa

8. Cum iau naştere dragostea şi speranţa în inimile noastre? Romani 5:4,5; 15:13 şi 1 Corinteni 13:13.

Duhul Sfânt este Acela care a turnat în inima noastră dragostea lui Dumnezeu. El ne pune în legătură cu Dumnezeu şi aşază în noi dragostea Sa. Dragostea statornică şi neschimbătoare a lui Dumnezeu este motivul şi temelia speranţei noastre. Fără dragoste, nu ar exista speranţă. Numai dragostea dă naştere la speranţă. Întrucât dragostea lui Dumnezeu se împleteşte cu credincioşia Sa, avem minunata speranţă că Isus va reveni şi ne va lua cu El acasă.

9. Citeşte Psalmii 31:24. Ce efecte are speranţa asupra noastră?

Speranţa inspiră, dă forţă, ne face să cântăm şi să fim veseli. Speranţa este esenţială pentru viaţă. Fără speranţă, ce rost ar mai avea să trăim?

Însă noi suntem plini de speranţă, ceea ce înseamnă mai mult decât a fi optimişti. Optimistul crede că lucrurile vor progresa: vremea, economia, notele şcolare, finanţele etc. se vor schimba în bine. Dar speranţa noastră se bazează pe credincioşia lui Dumnezeu şi pe promisiunile făcute de El şi împlinite în trecut. Noi credem că Dumnezeu va face ce a spus fiindcă El este credincios şi adevărat. Dumnezeu S-a dovedit a fi demn de încredere şi neschimbător. Statornicia şi credincioşia Sa constituie fundamentul speranţei noastre. Speranţa noastră este ancorată în Isus Cel răstignit. Când privim la cruce, înţelegem că dragostea lui Dumnezeu pentru noi este foarte reală. Isus răstignit pe cruce pentru păcatele noastre ne descoperă nouă şi universului într-un mod nemaiîntâlnit cum este Dumnezeul nostru într-adevăr. Deşi suntem fiinţe decăzute şi efemere, putem avea speranţă, dar nu în noi şi în „marile” noastre realizări, ci în Dumnezeul care ni S-a descoperit la cruce.

Pe ce făgăduinţe ale lui Dumnezeu se bazează speranţa adventă? Cum ne influenţează ea viaţa? Cum putem să ne formăm un stil de viaţă care să reflecte speranţa şi nu disperarea?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

 

12.6 Duhul Sfânt şi speranţa (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)

Despre autor
-