Views


Daniel Măgureanu & Lucian Chiță; ”12.5 Asigurarea mântuirii (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)”

Miercuri, 22 martie – Asigurarea mântuirii

6. Ce asigurare au în Scriptură cei care cred în Hristos şi Îl au în inima lor? Pe ce temei primim această asigurare? 1 Ioan 5:12,13; Romani 8:15-17; 2 Corinteni 5:5.

Duhul Sfânt este Cel care îi conduce pe păcătoşi la Isus care, prin moartea Sa înlocuitoare, ne-a împăcat cu Dumnezeu. Iertarea oferită ne face liberi să ducem o viaţă nouă, de copii înfiaţi de Dumnezeu. Acum nu mai suntem duşmanii Lui (Romani 5:10), ci trăim după îndemnurile Duhului şi umblăm după lucrurile Duhului. Dacă nu am avea Duhul lui Hristos, n-am fi copiii Lui şi nu am fi ai Lui. Dar acum avem mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt, care locuieşte în noi. El adevereşte că suntem ai lui Isus şi că suntem copii ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos. Viaţa aceea plină de putere care L-a înviat pe Isus din morţi îşi face acum efectul în noi şi, din morţi spirituali cum eram, devenim vii. El întăreşte în inima noastră asigurarea că suntem ai lui Dumnezeu. După ce am auzit şi am crezut Evanghelia mântuirii, suntem sigilaţi cu Duhul Sfânt, care ne este oferit ca garanţie a mântuirii (Efeseni 1:13,14). Fiecare credincios poate avea această siguranţă (1 Ioan 5:12,13).

7. Ce înseamnă să fim pecetluiţi cu Duhul Sfânt? Efeseni 1:13,14

Cei care îl primesc pe Hristos se nasc din nou, adică „din Duh” (Ioan 3:3,5). Duhul Sfânt consolidează această realitate în inima noastră, dându-ne asigurarea mântuirii şi bucuria a fi copii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acontul sau garanţia darului vieţii veşnice şi al nemuririi pe care le vom primi la a doua venire a Domnului Isus (1 Corinteni 15:51-54). Acesta este semnul clar al credinţei autentice. Este greu de crezut că putem da o mărturie convingătoare dacă nu avem această asigurare.

„Vorbiţi despre curaj, vorbiţi despre credinţă şi speranţă şi veţi fi plini de lumină în Domnul! Gândiţi-vă mereu la uşa deschisă pe care Hristos a aşezat-o în faţa voastră şi pe care niciun om nu o poate închide! Dumnezeu va închide uşa înaintea oricărui păcat, dacă îi vei da ocazia. Când va năvăli vrăjmaşul ca un rău, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 16 aprilie 1889

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

 

12.5 Asigurarea mântuirii (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)

Despre autor
-