12.4 Credinţa lui Avraam (I) – st12 Credinţa legământului

Views


Gabriel Radu 12.4 Credinţa lui Avraam (I) (st12 Credinţa legământului)

„Avraam a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire” (Geneza 15:6).

Versetul acesta rămâne una dintre cele mai profunde declaraţii din întreaga Scriptură. Ea confirmă adevărul esenţial al religiei biblice – neprihănirea prin credinţă – şi o face cu multe secole înainte ca Pavel să scrie despre el în Romani. Totul demonstrează că de la Eden încoace mântuirea s-a realizat în acelaşi fel.

Contextul imediat al versetului ne ajută să înţelegem cât de mare a fost credinţa lui Avraam, care a crezut făgăduinţa lui Dumnezeu despre un fiu în ciuda tuturor dovezilor fizice care păreau să facă imposibilă împlinirea ei. Este tipul acela de credinţă care îşi dă seama de propria neputinţă, care necesită o predare totală a sinelui şi o supunere completă faţă de Domnul şi care duce la ascultare. Aceasta a fost credinţa pe care a avut-o Avraam şi care i-a fost socotită „ca neprihănire”.

3. De ce spune Biblia că i-a fost socotită „ca neprihănire”? A fost Avraam „neprihănit” în sensul neprihănirii lui Dumnezeu? Ce a făcut el la scurt timp după ce Dumnezeu l-a declarat neprihănit, de unde înţelegem de ce neprihănirea i-a fost atribuită, în contrast cu ceea ce era el de fapt?

Indiferent cât de impresionante au fost ascultarea şi credinţa manifestate de Avraam, acestea nu au fost desăvârşite. Uneori, el a arătat că este slab la ambele capitole (Îţi sună cunoscut acest lucru?). Toate acestea arată spre un aspect esenţial: neprihănirea care ne mântuieşte nu este a noastră, ci doar ne este atribuită. Aceasta înseamnă că suntem declaraţi neprihăniţi chiar dacă nu suntem astfel. Este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Avraam şi ceea ce va face pentru toţi cei care vor veni la El prin „credinţa lui Avraam” (Romani 4:16).

Citeşte Romani 4:1-7 şi vezi care este contextul în care Pavel foloseşte pasajul din Geneza 15:6. Roagă-te cu privire la aceste versete şi scrie ce crezi că îți transmit.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.4 Credinţa lui Avraam (I) – st12 Credinţa legământului

Despre autor
-