Views


Daniel Măgureanu & Lucian Chiță; ”12.3 Nevoia de neprihănire (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)”

Luni, 20 martie – Nevoia de neprihănire

Ioan 16:8 afirmă că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, dar şi neprihănirea. Altfel spus, lumea nu înţelege cu adevărat ce este păcatul şi, tot aşa, nu înţelege nici ce este neprihănirea.

Oamenii neconvertiţi socotesc că moralitatea exterioară este suficientă. Ei nu-şi doresc neprihănirea dată de Dumnezeu, ci se mulţumesc cu neprihănirea proprie, dată de conformarea exterioară faţă de Legea lui Dumnezeu. Însă acest fel de ascultare de Lege nu ne poate face niciodată neprihăniţi înaintea Domnului! În Isaia 64:6, profetul aseamănă faptele bune săvârşite de contemporanii săi prin puterea lor cu o „haină mânjită”. Faptele religioase pe care noi le percepem ca fiind bune sunt de fapt murdare, sunt pătate.

Numai neprihănirea lui Isus este îndestulătoare. Ea corespunde tuturor cerinţelor Legii lui Dumnezeu. Ea are valoare înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Şi o putem obţine doar prin credinţa în Isus Hristos.

3. Citeşte Romani 5:10 şi Evrei 4:15,16. Ce relaţie există între neprihănirea noastră şi slujirea Domnului Hristos în cer, înaintea Tatălui?

Neprihănirea cerută de Lege este îndeplinită de Isus prin viaţa Lui desăvârşită. Pe pământ, a fost respins de cei care L-au răstignit, dar, în cer, a fost primit de Tatăl cu braţele deschise. Când L-a înviat din morţi, Dumnezeu Tatăl Şi-a pus însemnul aprobării pe viaţa Sa şi pe lucrarea Sa de răscumpărare. Acum, Isus trăieşte ca să mijlocească pentru noi (Evrei 4:15,16) şi ca să aplice în dreptul nostru meritele jertfei Sale, întrucât noi nu avem neprihănirea necesară pentru mântuire.

Deci noi trăim pentru că El trăieşte în noi (Galateni 2:20). Când Isus trăieşte în noi, trăim după îndemnurile Duhului (Romani 8:4) şi primim o viaţă spirituală nouă prin puterea Duhului (Galateni 3:2-5; 5:16,18).

Înălţarea lui Isus la Tatăl este compensată de coborârea Duhului Său printre noi. Fiind împuterniciţi prin Duhul Sfânt, noi, ucenicii Săi, devenim tot mai asemănători cu El.

Ţi-ai dat seama cum este neprihănirea pe care încerci s-o obţii prin puterea ta? Cum înţelegi nevoia după neprihănirea Domnului Hristos?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

 

12.3 Nevoia de neprihănire (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)

Despre autor
-