Views


Cristina Voicu & Lucian Chiță; ”12.3 Introducere în studiul 12 (st12 Ziua Domnului)”

Luni, 12 iunie – Batjocoritorii

După ce le aminteşte cititorilor săi de „lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri” (2 Petru 3:2), Petru le dezvăluie cealaltă învăţătură eronată cu care aveau să se confrunte.

2. Ce argumente spune Petru că vor aduce cei care nu cred că Hristos va reveni? 2 Petru 3:3,4

Cei care privesc cu scepticism revenirea Domnului Isus au ceva important în comun cu promotorii libertăţii false amintiţi anterior. Şi unii, şi ceilalţi se conduc în viaţă după poftele lor: umblă „în pofta lor necurată” (2 Petru 2:10) sau trăiesc „după poftele lor” (2 Petru 3:3). (Nu întâmplător pasiunile păcătoase conduc la învăţături eronate.)

Batjocoritorii, ne previne el, vor pune cu sarcasm întrebarea: „Unde este făgăduinţa venirii Lui?” (2 Petru 3:4). Intenţia lor este să pună la îndoială convingerea creştinilor că Isus va reveni curând. Ei fac referire la realitatea de netăgăduit că mulţi creştini au murit şi că lucrurile merg înainte cum au mers dintotdeauna.

La prima vedere, întrebarea lor este întemeiată. Însuşi lui Enoh, scria Ellen G. White, „i se păruse că cei neprihăniţi şi cei nelegiuiţi vor merge împreună în ţărână şi că acesta avea să fie sfârşitul lor” (Patriarhi şi profeţi, ed. 2015, p. 77/85) şi a fost tulburat din această cauză. Dacă până şi el, care a trăit înainte de potop, şi-a pus această problemă, cu cât mai mult ne-o vom pune noi, cei care trăim la mai multe mii de ani după el, „în zilele din urmă”!

Ce avem de spus despre aceasta noi, adventiştii de ziua a şaptea? Însuşi numele nostru promovează ideea că Hristos va veni a doua oară. Da, El nu a venit încă. Şi da, ne întâlnim şi noi cu batjocoritori, după prezicerea lui Petru.

Cum te împaci personal cu faptul că Domnul Hristos nu a revenit încă? Pregăteşte-te să împărtăşeşti răspunsul la studiul pe grupe, în Sabat.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

12.3 Batjocoritorii (st12 Ziua Domnului)

Despre autor
-