Views


Daniel Măgureanu & Lucian Chiță; ”12.1 Introducere în studiul 12 (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)”

Textul de memorat: „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” (Romani 15:13)

La finalul studiilor din acest trimestru despre Duhul Sfânt şi despre spiritualitate, ne vom îndrepta atenţia spre o altă lucrare importantă a Duhului.

Când i-a anunţat pe ucenici că avea să Se ducă la Tatăl, Domnul Isus a promis să le trimită Duhul Sfânt: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26).

Conform spuselor Sale, Duhul Sfânt este un „mângâietor” (paraklētos, în greacă), un „ajutor” sau un „apărător” care mijloceşte pentru noi. Iar lucrarea Sa este aceea de a dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata (Ioan 16:8). În această ultimă ocazie, vom studia în amănunt lucrarea aceasta a Duhului Sfânt.

În acelaşi timp, vom vedea în ce relaţii se află ea cu alte două aspecte importante ale slujirii Sale pentru noi: cu asigurarea mântuirii şi cu strălucita speranţă care ne motivează să fim ucenici ai lui Hristos.

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/lucrarea-duhului-sfant/

12.1 Introducere în studiul 12 (st12 Lucrarea Duhului Sfânt)

Despre autor
-