11.7 Un gând de încheiere – st11 Tânjind după mai mult

Views


Gabriel Radu 11.7 Un gând de încheiere (st11 Tânjind după mai mult)

„Nu suntem întotdeauna dispuşi să venim la Isus cu încercările şi cu dificultăţile noastre. Adesea, ne vărsăm sufletul cu problemele lui înaintea urechilor omeneşti, le spunem necazurile noastre acelora care nu ne pot ajuta şi neglijăm să-I încredinţăm totul lui Isus, care este în stare să schimbe calea plină de durere în cărări de bucurie şi de pace. Tăgăduirea şi sacrificiul de sine aduc slavă şi biruinţă crucii. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt foarte preţioase. Noi trebuie să studiem Cuvântul Său, dacă vrem să cunoaştem voia Sa. Dacă sunt atent studiate şi puse în practică prin ascultare, cuvintele inspiraţiei vor conduce paşii noştri pe o cărare netedă, pe care vom putea umbla fără să ne poticnim. O, dacă toţi, predicatori şi membri, ar aduce poverile şi frământările lor la Isus, care aşteaptă să-i primească şi să le dea pace şi odihnă! El nu îi va părăsi niciodată pe cei care îşi pun încrederea în El.” – Ellen G. White, The Signs of the Times, 17 martie 1887, p. 161

„Cea mai bună pregătire pe care o puteţi face pentru a doua venire a lui Hristos este să vă odihniţi cu o credinţă neclintită în măreaţa mântuire pe care ne-a adus-o la prima Sa venire.” – Idem, Our High Calling, p. 368

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Romani 5-11
1. Completează: „Socotiţi-vă morţi ______________ şi vii _________________,”
2. Ce anume face ca Legea să fie fără putere?
3. Completează: „Ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără ______,”
4. Ce scrie Pavel că a adus lepădarea iudeilor? (11:15)

Evanghelizare, Secţiunea 15, subcapitolul „Evangheliştii care au darul cântatului”
5. Ce lucrare este mai dificilă decât dezvoltarea darului rugăciunii şi al predicării?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.7 Un gând de încheiere – st11 Tânjind după mai mult

Despre autor
-