11.7 Un gând de încheiere – st11 Apostazia poporului

Views


Claudia & Alin Apostol 11.7 Un gând de încheiere – (st11 Apostazia poporului)

Vineri, 13 decembrie – Un gând de încheiere

„Când le-a pus înainte poruncile lui Dumnezeu, avertizările şi judecăţile înfricoşătoare care au venit peste Israel în trecut chiar pentru acest păcat, conştiinţa le-a fost trezită şi au început o lucrare de reformă care a îndepărtat mânia ameninţătoare a lui Dumnezeu şi a adus aprobarea şi binecuvântarea Sa.

Erau unii din slujba sfântă care au stăruit pentru nevestele lor păgâne, declarând că nu se puteau despărţi de ele. Dar nu a fost făcută nicio excepţie, nu s-a arătat respect pentru rang sau poziţie. Oriunde preoţii sau conducătorii au refuzat să rupă legătura cu închinătorii la idoli, au fost îndepărtaţi îndată din slujba Domnului. Un nepot al marelui-preot, care se căsătorise cu fiica lui Sanbalat, nu numai că a fost îndepărtat din slujbă, ci a fost alungat şi din Israel. «Adu-ţi aminte de ei, Dumnezeule», se ruga Neemia, «căci au spurcat preoţia şi legământul încheiat de preoţi şi leviţi.»” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 673-674

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, Capitolul 13 „Bucuria în Domnul”.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/apostazia-poporului/

 

11.7 Un gând de încheiere – st11 Apostazia poporului

Despre autor
-