11.6 Un prinţ învingător – st11 De la luptă la biruinţă

Views


Gabriel Radu 11.6 Un prinţ învingător (st11 De la luptă la biruinţă)

Cel mai proeminent personaj în cartea Daniel este fiinţa numită iniţial „Fiul omului” (Daniel 7:13), sau „Căpetenia oştirii” (Daniel 8:11; în KJV, „Prinţul oştirii”). În cele din urmă, aflăm că numele Lui este Mihail (Daniel 10:12), care înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?” El vine să îl ajute pe Gabriel în lupta cu împăratul Persiei (vers. 13). Îngerul se referă la această fiinţă cerească folosind expresia „Voievodul (în engl.: Prinţul) vostru Mihail” (vers. 21), adică Prinţul poporului lui Dumnezeu. Mihail apare mai târziu în cartea Daniel ca fiind Cel care stă pentru poporul lui Dumnezeu (Daniel 12:1). Din luda 9 aflăm că Mihail, numit şi arhanghel, a luptat împotriva lui Satana şi l-a înviat pe Moise. Apocalipsa 12:7 ne descoperă că Mihail este conducătorul oştilor cereşti, Acela care îi învinge pe Satana şi pe îngerii lui căzuţi. Putem spune că Mihail nu este altcineva decât Acela care a devenit prin întrupare Domnul Isus Hristos. După cum Imperiul Persan avea un conducător suprem, o forţă spirituală care stătea în spatele conducătorului pământesc, tot aşa copiii lui Dumnezeu îl au drept Căpetenie pe Mihail, care intervine pentru a lupta şi câştiga războiul cosmic în dreptul lor.

8. Cum a obţinut Domnul Isus biruinţa în conflictul cosmic? Coloseni 2:15

Când ne confruntăm cu forţele răului, putem avea credinţă în Domnul Isus, Biruitorul. El l-a învins pe Satana la începutul lucrării Sale publice. În timpul vieţii de pe pământ, El l-a învins pe Satana în pustie când acesta l-a asaltat cu ispitele lui; El a luptat cu ostile demonice şi l-a eliberat pe poporul Său de sub puterea întunericului. Isus a învins răul când acesta a apărut mascat în încercarea lui Petru de a-L convinge să nu meargă spre Calvar. În ultimele cuvinte adresate ucenicilor, Isus le-a vorbit despre moartea Lui iminentă ca despre o bătălie care avea să culmineze în biruinţa decisivă asupra lui Satana: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan 12:31,32).

Uneori privim în jur şi totul pare descurajator. Violenţă, imoralitate, stricăciune şi boli pretutindeni. Un vrăjmaş, nu din carne şi sânge, ne atacă cu brutalitate din toate părţile. Dar, indiferent cât de grele sunt luptele pe care trebuie să le purtăm, Isus luptă pentru noi şi stă ca Prinţ şi Mare-Preot al nostru în sanctuarul ceresc.

Citeşte Romani 8:37-39. Cum putem face ca făgăduinţa de a fi biruitori să fie o experienţă reală în viaţa noastră de creştini?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.6 Un prinţ învingător – st11 De la luptă la biruinţă

Despre autor
-