11.5 Un mare conflict – st11 De la luptă la biruinţă

Views


Gabriel Radu 11.5 Un mare conflict (st11 De la luptă la biruinţă)

6. Ce i-a fost descoperit apoi lui Daniel? Daniel 10:20,21

Solul ceresc i-a descoperit lui Daniel războiul cosmic care se desfăşura în spatele istoriei omenirii. De îndată ce Daniel a început să se roage, a început o bătălie între cer şi pământ. Fiinţele cereşti au început să lupte cu împăratul Persiei pentru a-i lăsa pe evrei să continue reconstruirea templului. La începutul capitolului 10 din Daniel aflăm că împăratul Persiei este Cirus. Totuşi un împărat pământesc lăsat singur nu poate să se împotrivească cu putere unei fiinţe cereşti. Acest lucru ne sugerează faptul că în spatele împăratului pământesc stătea un agent spiritual care îl făcea pe Cirus să îi împiedice pe evrei să reconstruiască templul.

O situaţie asemănătoare apare şi în Ezechiel 28, unde împăratul Tirului îl reprezintă pe Satana, puterea spirituală care stătea în spatele împăratului acelei cetăţi. Astfel, nu ar trebui să fie deloc surprinzător că împăraţii Persiei, împotriva cărora a venit să lupte Mihail, îi reprezintă pe Satana şi îngerii lui. Acest lucru ne arată că împotrivirea omenească faţă de reconstruirea Templului de la Ierusalim avea un echivalent în domeniul spiritual.

7. Ce fel de bătălie este descrisă? Daniel 10:1

„În timp ce Satana se lupta să influenţeze cele mai înalte autorităţi în Imperiul Medo-Persan ca să manifeste dezaprobare faţă de poporul lui Dumnezeu, îngerii lucrau în favoarea exilaţilor. Lupta era de aşa natură, încât tot cerul era interesat. Prin prorocul Daniel ni se dă o imagine panoramică a acestei lupte puternice dintre forţele binelui şi ale răului. Timp de trei săptămâni, Gabriel a luptat cu forţele întunericului, căutând să anihileze influenţele care lucrau asupra minţii lui Cirus şi, înainte ca lupta să se încheie, însuşi Hristos a venit în ajutorul lui Gabriel. «Căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile», declara Gabriel, «însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.» Tot ce a putut cerul să facă în favoarea poporului lui Dumnezeu a fost făcut. Biruinţa a fost în cele din urmă câştigată, forţele vrăjmaşului au fost ţinute în frâu în toate zilele lui Cirus şi în toate zilele fiului său Cambyses, care a domnit aproape şapte ani şi jumătate.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 571-572

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.5 Un mare conflict – st11 De la luptă la biruinţă

Despre autor
-