11.6 Părinţii voştri n-au făcut la fel? – st11 Apostazia poporului

Views


Claudia & Alin Apostol 11.6 Părinţii voştri n-au făcut la fel?  – (st11 Apostazia poporului)

Joi, 12 decembrie – Părinţii voştri n-au făcut la fel?

Zelul lui Neemia pentru Sabat este admirabil. Neemia era atât de hotărât cu privire la păzirea Sabatului, încât chiar a promis să „pună mâna” pe negustorii din alte ţinuturi. Cu alte cuvinte, el ar fi intervenit personal dacă i-ar fi prins din nou în cetate sau la porţi în Sabat. Fiind conducător, el avea responsabilitatea oficială de a se asigura că această poruncă era păzită.

„Neemia i-a mustrat fără teamă pentru neglijarea datoriei: «Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceţi, pângărind ziua Sabatului?» i-a întrebat el categoric. «Oare n-au lucrat aşa părinţii voştri şi nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!» Apoi, a poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă decât după Sabat şi, având mai multă încredere în slujitorii lui decât în cei rânduiţi de supraveghetorii Ierusalimului, i-a aşezat la porţi ca să fie sigur că poruncile lui sunt respectate.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 671-672

Se pare că avertizările lui Neemia referitoare la pângărirea Sabatului au avut ecou până târziu – evangheliile Îl prezintă pe Isus ca luptând-Se iar şi iar cu conducătorii religioşi pe tema păzirii corecte a Sabatului.

6. Care este problema prezentată în pasajele de mai jos şi cum ne ajută istoria lui Israel să ne explicăm de ce a apărut această controversă? Matei 12:1-8; Marcu 3:1-6; Luca 6:6-11; Ioan 5:5-16

În zelul lor, oricât de greşit era, pentru a se asigura că Sabatul nu era „profanat”, aceşti conducători religioşi au fost atât de fanatici, încât L-au acuzat pe Isus, pe Acela care era „Domn chiar şi al Sabatului” (Luca 6:5), că îl încălca. Fără îndoială că au dus lucrurile prea departe! Este ironic că, în timp ce erau foarte preocupaţi de Lege, mulţi dintre ei uitaseră „cele mai însemnate” aspecte ale Legii: „dreptatea, mila şi credincioşia” (Matei 23:23).

Cum am putea noi, personal şi ca biserica, sa fim atenţi sa nu facem aceeaşi greşeala, fie în ce priveşte Sabatul, fie în alte aspecte pe care le consideram importante pentru credinţa noastră?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/apostazia-poporului/

 

11.6 Părinţii voştri n-au făcut la fel? – st11 Apostazia poporului

Despre autor
-