11.6 Mesagerii secolului XXI (st11 Familii credincioase)

Views

Claudia & Mihai Butoiu 11.6 Mesagerii secolului XXI (st11 Familii credincioase)

Joi, 13 iunie – Mesagerii secolului XXI

În cunoscuta parafrazare a Bibliei, numită The Message (Mesajul), Eugene Peterson foloseşte cuvântul „mesaj” oriunde apare cuvântul „evanghelie”. Vestea bună despre Isus este mesajul de care lumea de astăzi încă are nevoie. Familiile creştine sunt chemate să îl cunoască şi să îl trăiască împreună şi apoi să-l transmită celor din jur.

7. Cum ai rezuma „mesajul” folosind textele următoare? Matei 28:5-7; Ioan 3:16; Romani 1:16,17; 1 Corinteni 2:2; 2 Corinteni 5:18-21

Prima veste pe care ucenicii au alergat să o transmită pretutindeni a fost aceea a învierii lui Isus. Familiile creştine de astăzi se alătură unei lungi genealogii de vestitori care proclamă: El „a înviat, după cum zisese” (Matei 28:6). Realitatea învierii Lui face credibil tot ce a spus Isus despre Sine, despre Dumnezeu şi dragostea Sa pentru păcătoşi, despre iertare şi siguranţa vieţii veşnice prin credinţa în El.

Scriptura ne arată ce efect a avut Evanghelia asupra vieţii primilor urmaşi ai lui Isus. Ei îşi deschideau casele pentru studierea Bibliei, se rugau şi mâncau împreună, îşi foloseau în comun banii şi resursele şi aveau grijă unii de alţii. Familii întregi primeau „mesajul”. Oare deveneau dintr-odată desăvârşiţi? Nu. Existau şi între ei conflicte şi dezbinare. Dar erau cumva diferiţi. Ei recunoşteau că au nevoie de Dumnezeu şi unul de altul. Făceau o prioritate din unitate şi din armonie atât acasă, cât şi la biserică, străduindu-se să împlinească rugăciunea lui Isus (Ioan 17:20-23). Ei dădeau mărturie cu îndrăzneală, uneori riscându-şi viaţa pentru convingerile lor.

La fel trebuie să fim şi noi. Chiar în vremea aceasta, atât de apatică în ce priveşte lucrurile spirituale, oamenii care sunt entuziasmaţi de ceva încă aud chemarea. Duhul Sfânt doreşte să umple inimile oamenilor de entuziasm faţă de Evanghelie. Când vestea bună devine cu adevărat în inima noastră tot atât de bună cât este în Cuvânt, vestirea ei va fi spontană şi de neoprit.

Ce schimbări trebuie să aibă loc în familia ta ca să puteţi deveni mai buni vestitori ai „mesajului” pe care am fost chemaţi să-l transmitem?

11.6 Mesagerii secolului XXI (st11 Familii credincioase)

Despre autor
-