Views


Maria Badea & Titu Boabă; ”11.6 Alte lecţii din Vechiul Testament (st11 Învăţători mincinoşi)”

Joi, 8 iunie – Alte lecţii din Vechiul Testament

6. Ce alte exemple prezintă Petru când atrage atenţia asupra consecinţelor nelegiuirii? 2 Petru 2:6-16

Prima referire biblică mai consistentă la Sodoma se găseşte în Geneza 13:12,13, când Lot şi Avraam au decis să se separe ca să nu fie „ceartă” între slujitorii lor. Lot a ales Valea Iordanului şi „şi-a întins corturile până la Sodoma”. Biblia face apoi următorul comentariu: „Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.” Când l-a prevenit pe Avraam că intenţiona să distrugă această cetate, Dumnezeu a fost de acord să n-o distrugă dacă găsea în ea zece oameni buni (Geneza 18:16-33). Dar nu s-au găsit în ea nici măcar zece oameni buni, fapt dovedit în timpul vizitei îngerilor la Lot. Cetatea a fost distrusă din motive întemeiate; au scăpat numai Lot şi fiicele lui (Geneza 19:12-25).

Petru desprinde două lecţii din distrugerea acestor cetăţi. În primul rând, ea serveşte ca exemplu pentru cei nelegiuiţi (2 Petru 2:6). În al doilea rând, ea demonstrează că Domnul ştie să-i scape din încercare pe oamenii cucernici (vers. 7-9). În versetele care urmează, Petru notează câteva trăsături ale celor din Sodoma şi Gomora: depravarea, dispreţuirea autorităţii, îndrăzneala şi încăpăţânarea şi batjocorirea autorităţii (vers. 10,11). Aceste trăsături se regăsesc şi la învăţătorii mincinoşi şi la urmaşii acestora.

Un alt exemplu este Balaam (Numeri 22:1 – 24:25). El fusese tocmit de Balac, împăratul Moabului, să-i blesteme pe israeliţi. Deşi a ezitat la început, până la urmă a acceptat, atras de răsplata mare promisă. Pe drum, i s-a aşezat împotrivă îngerul Domnului şi a scăpat cu viaţă doar datorită măgăriţei care s-a ferit din calea lui. Balaam a bătut-o, dar, când i s-au deschis ochii şi l-a văzut pe îngerul Domnului, a devenit conştient de greşeala lui. În final, Balaam a rostit o binecuvântare asupra lui Israel. Petru îi aseamănă cu Balaam pe cei momiţi la adulter şi lăcomie (2 Petru 2:14,15). Oamenii de acest fel au părăsit calea cea dreaptă.

Gândeşte-te la multele adevăruri care ne sunt descoperite în Biblie şi în scrierile lui Ellen G. White. Mai putem spune că nu am fost avertizaţi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

11.6 Alte lecţii din Vechiul Testament (st11 Învăţători mincinoşi)

Despre autor
-