Views


Monica Cîrtog & Bogdan Stoica; ”1134 „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt!” (1) (st11 Păcatul împotriva Duhului Sfânt)”

Luni, 13 martie – „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt!” (1)

2. Citeşte Efeseni 4:30. Pavel foloseşte aici imperativul. Ce înseamnă să-L întristăm pe Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt este o persoană divină, nu o forţă divină. De aceea, are capacitatea de a Se întrista. Dar prin ce fapte şi atitudini ale noastre îl putem întrista? Să nu uităm că una dintre lucrările Sale este aceea de a ne deschide ochii ca să vedem păcatul (Ioan 16:8). El ne îndrumă la Isus, care ne iartă păcatele şi ne sfinţeşte. El este numit „Sfânt”. Aceasta înseamnă că El urăşte păcatul, că Se bucură când ascultăm de Dumnezeu în toate şi când gândurile şi cuvintele noastre sunt curate şi sfinte. Aceasta înseamnă, pe de altă parte, că El este îndurerat când nutrim un comportament nedemn de chemarea care ne-a fost făcută. Decizia noastră de a ne alipi de păcat sau de a micşora gravitatea păcatului îl mâhneşte. Iar a-L întrista pe Duhul Sfânt este o faptă gravă.

Îndemnul lui Pavel din Efeseni 4:30 de a nu-L întrista pe Duhul Sfânt apare în cadrul comentariului său despre viaţa de dinainte şi de după convertirea la Hristos. Ca făpturi noi în Hristos, ar trebui să fim răbdători şi blânzi unii cu alţii, să ne îngăduim unii pe alţii în dragoste şi să căutăm să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii (Efeseni 4:2,3). Fiind înnoiţi în duhul minţii noastre (Efeseni 4:23), noi îl urmăm pe Hristos, Capul nostru (Efeseni 4:15), şi nu mai trăim ca păgânii în deşertăciunea gândurilor noastre (Efeseni 4:17). Dimpotrivă, ducem o viaţă plăcută lui Dumnezeu (Efeseni 4:24-31).

Când permitem lucrurilor rele amintite în capitolul 4 să-şi facă cuib în inimă şi să se manifeste în cuvintele şi faptele noastre, îl întristăm pe Duhul Sfânt. A-L întrista pe Duhul Sfânt înseamnă a refuza prezenţa Sa sfinţitoare şi puterea Sa transformatoare, a-L sfida prin continuarea cu bună ştiinţă a unei vieţi de păcat.

Duhul Sfânt nu este indiferent la modul în care trăim. Citeşte Efeseni 4:25-31 şi alcătuieşte o listă cu comportamentele care-L întristează. De ce este Duhul Sfânt întristat de aceste atitudini?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/pacatul-impotriva-duhului-sfant/

11.3 „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt!” (1) (st11 Păcatul împotriva Duhului Sfânt)

Despre autor
-