11.3 O speranţă deosebită – Fericita noastră nădejde

Views

Getrud si Gabriel Radu 11.3 O speranţă deosebită (st11 Fericita noastră nădejde)

Adesea, religia a fost criticată pentru tendinţa de a le distrage atenţia credincioşilor de la viaţa de aici şi acum şi a o îndrepta spre o viaţă de apoi, mai bună. Aceste critici au la bază ideea că preocuparea pentru viaţa viitoare devine un mod „sfânt” de a fugi de realitate şi îl face pe credincios mai puţin folositor lumii şi societăţii. Uneori, credincioşii şi-au adus singuri asupra lor astfel de critici, chiar cultivând, predicând şi practicând astfel de atitudini.

Şi avem exemple de oameni cu influenţă care le spun celor săraci şi asupriţi să îşi accepte partea acum, deoarece, când Isus va reveni, totul va fi îndreptat.

Da, lumea noastră este decăzută, stricată, plină de tragism şi nu este greşit sau anormal să tânjim după timpul când Dumnezeu va îndrepta totul în această lume, când va pune capăt nedreptăţii, durerii şi întristării şi va înlocui neorânduiala prezentă cu împărăţia Sa glorioasă şi neprihănită. Fără această speranţă, fără această făgăduinţă, am fi fără nicio nădejde.

În prima parte a predicii Sale despre sfârşitul lumii (Matei 24 şi 25), Domnul Isus a detaliat nevoia de scăpare, chiar a afirmat: „Şi, dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate” (Matei 24:22). Însă aceasta este mai degrabă o introducere la explicaţia Sa despre semnificaţia făgăduinţelor lui Dumnezeu. Dacă, în ce priveşte speranţa creştină pentru viitor, ne concentrăm doar – sau în primul rând – pe acest aspect, al nevoii de a scăpa de lumea aceasta, înseamnă să pierdem din vedere câteva lucruri mult mai profunde pe care Isus le-a prezentat.

2. Care sunt cele mai importante puncte din această predică a lui Isus? Rezumă sfaturile Sale despre cum să trăim în timp ce aşteptăm revenirea Sa. Matei 24 şi 25

Speranţa în împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu referitoare la viitorul pe care îl pregăteşte pentru lumea noastră ar trebui să ne determine să ne implicăm activ, să fie scânteia pentru o viaţă bogată şi o trăire profundă, care ne va face să fim deosebiţi de ceilalţi.

Cum ar putea şi ar trebui să influenţeze speranţa şi făgăduinţa revenirii lui Isus modul în care trăim acum, în special în ce priveşte ajutorarea semenilor?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

11.3 O speranţă deosebită – Fericita noastră nădejde

Despre autor
-