11.2 Relaţiile – st11 Sanctuarul noului legământ

Views


Daniela Magureanu si Bogdan Stoica 11.2 Relaţiile (st11 Sanctuarul noului legământ)

„Voi aşeza Locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul Meu nu vă va urî. Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru şi voi veţi fi poporul Meu” (Leviticul 26:11,12).

Un lucru ar trebui să fie clar până acum, şi anume că, indiferent dacă este vorba de vechiul legământ sau de cel nou, Domnul caută o relaţie apropiată şi plină de iubire cu poporul Său. De fapt, legămintele ajută la formarea „regulilor” pentru acea relaţie.

Relaţia are o importanţă covârşitoare în cadrul legământului, indiferent de timp sau de context. Dar, pentru ca o relaţie să existe, este nevoie de interacţiune, de comunicare şi de contact, în mod deosebit pentru oamenii păcătoşi, supuşi greşelii şi plini de îndoieli. Fireşte că Domnul, cunoscând acest lucru, a luat iniţiativa, ca să fie sigur că avea să Se manifeste faţă de noi astfel încât să putem relaţiona cu El într-un mod semnificativ, deşi în limitele naturii umane căzute.

1. În versetul de mai jos se găseşte porunca Domnului adresată lui Israel de a-I construi un locaş. Care sunt motivele pentru care Domnul vrea acest lucru? Exodul 25:8

Desigur, răspunsul la această întrebare naşte o altă întrebare, şi anume de ce? De ce vrea Domnul să locuiască în mijlocul poporului Său?

Poate că adevărul se găseşte în cele două versete de la începutul secţiunii de astăzi. Observă că Domnul va „locui” în mijlocul lor. Apoi, El spune că nu îi va „urî” şi că va „umbla” în mijlocul lor, că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Lui (Leviticul 26:11,12). Analizează cu atenţie versetele. Din nou, aspectul relaţional reiese foarte clar.

2. Analizează cu atenţie Leviticul 26:11,12 şi Exodul 25:8. Cum se potrivesc diferitele elementele care compun aceste pasaje cu ideea că Domnul caută o relaţie cu poporul Său?

Concentrează-te în special pe expresia „si sufletul Meu nu vă va urî”. Ce anume din sanctuar oferă mijlocul prin care omenirea căzută şi păcătoasă să poată fi primită de Domnul şi de ce este acest lucru atât de important în instituirea legământului?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.2 Relaţiile – st11 Sanctuarul noului legământ

Despre autor
-