11.2 Păstraţi ce este bine (st11 Familii credincioase)

Views

Claudia & Mihai Butoiu 11.2 Păstraţi ce este bine (st11 Familii credincioase)

Duminică, 9 iunie – Păstraţi ce este bine

Pentru că Evanghelia trebuie dusă pretutindeni pe glob, creştinii întâlnesc tot felul de norme şi de practici, multe ţinând de familie şi de relaţiile sociale. Una dintre marile întrebări pe care şi le pun misionarii este legată de modul în care ar trebui să se raporteze la diferite norme culturale în numeroase aspecte, inclusiv în relaţiile de familie, cu care ei nu se simt prea confortabil.

1. Ce putem învăţa din versetele următoare despre nevoia de a ne depăşi propriile prejudecăţi când venim în contact cu alte culturi? Faptele 10:1-28,34,35

Hristos a murit pentru păcatele fiecărui om, de oriunde. Mulţi pur şi simplu încă nu cunosc acest mare adevăr. Misiunea evanghelistică a creştinilor stă tocmai în a le duce această veste bună, împreună cu invitaţia de a-I răspunde Mântuitorului. Pentru că Dumnezeu nu arată niciun fel de părtinire, creştinii sunt chemaţi să-i trateze pe toţi semenii lor cu respect şi cu integritate, dându-le şansa de a primi şi ei vestea bună a mântuirii.

2. La ce concluzie au ajuns primii misionari creştini în lucrarea lor? Ce lecţie putem extrage din următoarele texte? Faptele 15:19,20,28,29; 1 Corinteni 2:2; 1 Tesaloniceni 5:21,22

Deşi fiecare societate oglindeşte starea căzută a oamenilor din cadrul ei, ea poate avea şi unele norme şi convingeri compatibile cu Scriptura, chiar utile pentru cauza Evangheliei. Valoarea acordată relaţiilor din familie şi din comunitate în multe părţi ale lumii este un bun exemplu în acest sens. Creştinii pot susţine şi întări ce este bun şi conform cu principiile biblice.

În acelaşi timp, adevărul lui Dumnezeu nu trebuie supus compromisului. Istoria bisericii arată că, din nefericire, compromisul şi adaptarea la normele sociale a făcut loc unor credinţe pseudocreştine care se dau drept creştinism autentic. Satana pretinde că este dumnezeul acestei lumi şi este încântat să genereze confuzie, dar Isus a răscumpărat această lume şi Duhul Său îi călăuzeşte pe urmaşii Săi în tot adevărul (Ioan 16:13).

Cât din credinţa ta este modelat de societate şi cât este adevăr biblic? Cum poţi învăţa să faci deosebire între cele două?

11.2 Păstraţi ce este bine (st11 Familii credincioase)

Despre autor
-