Views


Monica Cîrtog & Bogdan Stoica; ”11.1 Introducere în studiul 11 (st11 Păcatul împotriva Duhului Sfânt)”

Textul de memorat: „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30)

Duhul Sfânt are capacitatea unică de a ne conştientiza de starea noastră de fiinţe păcătoase. De asemenea, El trezeşte în noi dorinţa de a-L primi pe Isus şi de a primi iertarea Sa. El are puterea inegalabilă de a ne face biruitori şi de a ne ajuta să reflectăm frumosul caracter al lui Isus.

Dar, în ciuda puterii Sale inegalabile, oamenii slabi şi păcătoşi pot alege să I se împotrivească. El nu ne forţează să-L primim.

Păcatul este foarte atrăgător, foarte tentant. Dar este foarte înşelător şi duce la moarte. El este diametral opus lui Dumnezeu şi sfinţeniei şi bunătăţii Sale. Oglindind această sfinţenie divină, Duhul Sfânt Se opune păcatului sub toate formele lui şi Se întristează când comitem păcat şi când nu suntem dispuşi să renunţăm la el. Duhul Sfânt este puternic, dar noi putem reprima influenţa Sa pozitivă şi ne putem opune Lui, trăind mai departe în păcat. Evangheliile ne arată că există un singur păcat care nu poate fi iertat: blasfemia la adresa Duhului (Matei 12:31,32).

Săptămâna aceasta, vom studia ce ne spune Biblia cu privire la păcatul împotriva Duhului Sfânt.

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/pacatul-impotriva-duhului-sfant/

 

11.1 Introducere în studiul 11 (st11 Păcatul împotriva Duhului Sfânt)

About The Author
-