Views


Daniela Măgureanu & Lucian Chiță; ”10.6 Un gând de încheiere (st10 Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea)”

Vineri, 10 martie – Un gând de încheiere

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, capitolul 12, „Cerând pentru a da”.

Dacă nu ne-am ruga, nu am avea putere spirituală, fiindcă rugăciunea ne pune în legătură cu Sursa acestei puteri. Dacă nu ne-am ruga, nu am avea o legătură vie cu Dumnezeu. Am deveni nişte oameni goi pe dinăuntru. Poate că am avea o formă de evlavie, dar am fi lipsiţi de puterea şi de făgăduinţa darurilor de sus.

Am primit făgăduinţe minunate că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre. Dar ce putem să facem în situaţiile în care nu primim răspuns, deşi ne-am străduit să îndeplinim, atât cât ne-a stat în putinţă, toate condiţiile cerute? „Să nu vă descurajaţi dacă rugăciunile voastre nu par a primi răspuns imediat. Domnul vede că rugăciunea este adeseori amestecată cu interese lumeşti. Oamenii se roagă pentru lucruri care să le satisfacă dorinţele egoiste, iar Domnul nu le împlineşte cererile aşa cum se aşteaptă ei. El îi trece prin încercări şi necazuri, îi trece prin umilinţe, până ce ei văd clar de ce au nevoie. El nu le oferă lucruri care să le satisfacă pofta stricată sau care se vor dovedi o pagubă pentru om şi care-l vor determina să-L dezonoreze pe Dumnezeu. El nu le oferă oamenilor lucruri care să le satisfacă ambiţia şi să ducă la înălţare de sine. Când venim la Dumnezeu, trebuie să fim ascultători şi smeriţi cu inima, supunând totul sfintei Sale vreri.” – Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 89

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-cuvantul-si-rugaciunea/

10.6 Un gând de încheiere (st10 Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea)

Despre autor
-