Views

Claudia Butoiu & Mihail Butoiu „10.6 În Tir şi Cezareea (st10 A treia călătorie misionară)”

Luca ne istoriseşte ce a făcut Pavel mai departe în drumul său către Ierusalim, după popasul din Milet. Apostolul a petrecut o săptămână în Tir, pe coasta feniciană, unde corabia a fost descărcată (Faptele 21:1-6). Credincioşii de acolo l-au rugat să nu se ducă la Ierusalim. Faptul că ei i-au cerut lucrul acesta „prin Duhul” nu intră în contradicţie cu îndrumarea primită de el mai devreme de la Dumnezeu. În Faptele 19:21, în greacă apare şi expresia „prin Duhul”, ceea ce sugerează că Pavel şi-a pus de gând să meargă la Ierusalim inspirat de Duhul Sfânt. Probabil că Duhul Sfânt le descoperise credincioşilor din Tir pericolele care-l pândeau pe apostol şi, din grijă pentru el, i-au recomandat să nu continue drumul. De altfel, nici chiar apostolul nu ştia cu precizie ce avea să i se întâmple în Ierusalim (Faptele 20:22,23). Dumnezeu nu descoperă întotdeauna toate detaliile, nici măcar unui om ca Pavel.

5. Ce eveniment a avut loc în Cezareea în legătură cu călătoria lui Pavel la Ierusalim? Faptele 21:10-14

Agab era un profet din Ierusalim, amintit deja în Faptele 11:27-30, în istorisirea despre foamete. La fel ca profeţii din Vechiul Testament (de exemplu, Isaia 20:1-6; Ieremia 13:1-10), el şi-a însoţit mesajul de gesturi, ilustrând pe viu ce avea să i se întâmple lui Pavel la Ierusalim şi cum avea să dat în mâinile neamurilor (romanilor) de către duşmanii lui.

Însoţitorii lui Pavel au luat mesajul lui Agab ca pe o avertizare, nu ca pe o profeţie şi au încercat să-l convingă să nu se ducă la Ierusalim. Pavel a fost mişcat de grija lor, dar era hotărât să-şi împlinească misiunea, chiar dacă avea să-l coste viaţa. Pentru el, integritatea Evangheliei şi unitatea bisericii contau mai mult decât siguranţa sau interesele personale.

„Niciodată mai înainte nu se apropiase apostolul de Ierusalim cu o inimă atât de întristată. El ştia că avea să găsească puţini prieteni şi mulţi vrăjmaşi. El se apropia de cetatea care îl lepădase şi îl ucisese pe Fiul lui Dumnezeu şi asupra căreia atârna acum ameninţarea mâniei dumnezeieşti.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 292

Cu toate că a fost interpretat greşit, calomniat, tratat necuvenit şi de multe ori insultat, Pavel a mers înainte prin credinţă. Ce ai face într-o situaţie ca a lui?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/a-treia-calatorie-misionara/

10.6 În Tir şi Cezareea (st10 A treia călătorie misionară)

Despre autor
-