Views


Daniela Măgureanu & Lucian Chiță; ”10.5 Rugăciunea pentru Duhul Sfânt (st10 Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea)”

Joi, 9 martie – Rugăciunea pentru Duhul Sfânt

7. Citeşte Efeseni 3:16 şi Faptele 2:38. Ce ne spun aceste texte despre primirea Duhului Sfânt în viaţa noastră?

Ne putem ruga pentru multe lucruri, dar cea mai mare nevoie a noastră în acest timp este nevoia de Duh Sfânt. Acesta este cel mai mare dar pe care ni-L putea oferi Isus. Nu exista dar mai preţios. Era darul complet. Ce s-ar mai putea adăuga la Divinitatea însăşi? Prin Duhul Sfânt şi prin lucrarea Sa în noi, ne sunt împlinite toate nevoile. Binecuvântarea Duhului Sfânt aduce cu sine toate celelalte binecuvântări.

Există totuşi un obstacol major în calea primirii Duhului Sfânt: noi înşine. De multe ori nu suntem pregătiţi să-L primim. La fel ca oamenii din timpul Noului Testament, trebuie să ne pocăim şi să ne consacrăm viaţa întreagă lui Isus. Şi vom putea face aceasta numai la îndemnul Duhului Sfânt.

Când răspundem la îndemnul Său, primul rod al lucrării Sale în viaţa noastră este pocăinţa de păcat. Cu umilinţă şi credinţă, ne mărturisim păcatele pentru ca El să ne curăţească de orice nelegiuire. Avem nevoie să devenim conştienţi de starea noastră decăzută şi de nevoia noastră stringentă de Dumnezeu şi de har divin. Fără El, suntem pierduţi, suntem morţi în păcate şi condamnaţi la moartea veşnică.

Astfel, prin rugăciunea sinceră, noi împlinim condiţiile pe baza cărora Dumnezeu a promis să ne dea Duhul Sfânt. Atunci nu mai trebuie decât să îi cerem Duhul Sfânt şi El ni-L va da cu plăcere. „Părintele ceresc este mai doritor să le dea Duhul Sfânt celor care I-L cer decât sunt părinţii pământeşti să le dea copiilor lor daruri bune.” – Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, p. 284

Ca toate celelalte daruri spirituale, darul Sfântului Duh nu este un scop în sine. El ne este dat pentru ca Isus să fie înălţat, caracterul Său să fie reprodus în noi şi să fim împuterniciţi să le slujim altora, în vederea zidirii trupului lui Hristos, biserica. Fiindcă prin Isus „avem intrare la Tatăl, într-un Duh” (Efeseni 2:18).

Ce experienţe ai în ce priveşte lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta? Cum ar arăta viaţa ta fără acest dar?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-cuvantul-si-rugaciunea/

10.5 Rugăciunea pentru Duhul Sfânt (st10 Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea)

Despre autor
-