10.5 Lucrarea lui Mesia – st10 Mărturisire şi mângâiere

Views


Gabriel Radu 10.5 Lucrarea lui Mesia (st10 Mărturisire şi mângâiere)

În rugăciunea de mijlocire a lui Daniel au fost menţionate două probleme principale: păcatele poporului şi faptul că Ierusalimul era în ruină. Răspunsul lui Dumnezeu a avut în vedere aceste două cereri. Prin lucrarea lui Mesia, poporul avea să fie răscumpărat şi sanctuarul, curăţit- să fie îndepărtate acuzaţiile aduse lui Dumnezeu. Totuşi cele două cereri au primit răspuns într-un mod care a trecut de orizontul istoric al lui Daniel: lucrarea lui Mesia avea să fie spre binele întregii rase umane.

5. Ce lucrare trebuia făcută în timpul celor şaptezeci de săptămâni profetice? De ce doar Isus putea face această lucrare? Daniel 9:21-27

1. „Încetarea fărădelegilor”. Termenul ebraic pentru „fărădelege” (pesha’) sugerează răzvrătirea unui inferior împotriva unui superior, dezonorarea intenţionată (Proverbele 28:24). Acest termen mai apare în Biblie cu referire la sfidarea pe faţă a lui Dumnezeu (Ezechiel 2:3). Totuşi, prin sângele lui Isus, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu este anulată şi oamenilor le sunt oferite meritele care se revarsă de la Calvar.

2. „Ispăşirea păcatelor”. Verbul are sensul de „a sigila” şi în acest context înseamnă că păcatul este iertat. De la căderea în păcat, rasa umană nu a putut să atingă standardul lui Dumnezeu, dar Mesia va rezolva căderile noastre.

3. „Ispăşirea nelegiuirii”. Pavel spune: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:19,20). Şi aici, doar Isus poate aduce la îndeplinire acest lucru.

4. „Aducerea neprihănirii veşnice”. Hristos a luat locul nostru pe cruce şi, astfel, ne-a oferit statutul binecuvântat de a fi drepţi, fără vină înaintea lui Dumnezeu. Doar prin credinţă putem primi neprihănirea care vine de la Dumnezeu.

5. „Pecetluirea vedeniei şi prorociei”. Când Hristos S-a dat pe Sine ca jertfă, profeţiile Vechiului Testament care arătau spre lucrarea Sa de ispăşire au fost pecetluite în sensul că au fost împlinite.

6. „Ungerea Sfântului sfinţilor”. Afirmaţia poate face referire la lucrarea începută de Hristos în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc când a fost numit Mare-Preot pentru noi (Evrei 8:1).

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.5 Lucrarea lui Mesia – st10 Mărturisire şi mângâiere

Despre autor
-