Views


Daniela Măgureanu & Lucian Chiță; ”10.5 Însuşiţi-vă făgăduinţele lui Dumnezeu!  (st10 Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea)”

Miercuri, 8 martie – Însuşiţi-vă făgăduinţele lui Dumnezeu!

6. De ce putem fi convinşi că Dumnezeu ne aude şi că vom primi ce I-am cerut? 1 Ioan 5:14,15

După ce I-am prezentat lui Dumnezeu cererea noastră şi am crezut făgăduinţele Sale, este necesar să ni le însuşim. Noi ne însuşim făgăduinţa Sa când Îi mulţumim că am primit-o. În modul acesta, făgăduinţele Lui sunt aplicate inimii noastre. Ellen G. White scria: „Putem cere… orice dar pe care l-a promis El. Trebuie apoi să credem că vom primi ce am cerut şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că am primit.” – Ellen G. White, Educaţie, ed. 2012, p. 221 (258)

În Luca 8:11, Isus aseamănă Cuvântul lui Dumnezeu cu o sămânţă. După cum pomul se află în sămânţă, tot la fel darul lui Dumnezeu se află în făgăduinţele Sale. Prin credinţă, primim darul înainte de a-l pipăi sau vedea.

Învierea lui Lazăr (Ioan 11) ne arată că Isus Se ruga în felul acesta. El ştia precis care era voia lui Dumnezeu în situaţia dată, era dispus să împlinească voia Tatălui şi era ascultător. El I-a mulţumit Tatălui anticipat pentru readucerea la viaţă a lui Lazăr, care, în momentul acela, era încă în mormânt. După ce I-a mulţumit lui Dumnezeu, Isus a primit răspunsul la cererea Sa. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se bizuie pe făgăduinţele lui Dumnezeu şi nu pe explicaţii. Noi nu avem toate explicaţiile, dar ne putem încrede în El.

„Domnul ne spune: «Cheamă-Mă în ziua necazului.» El ne invită să aducem înaintea Lui greutăţile şi nevoile noastre şi dorinţa noastră după ajutor divin. El ne îndeamnă să ne rugăm cu sinceritate şi stăruinţă, îndată ce se ivesc dificultăţile. Prin rugăciunile noastre insistente, noi ne dovedim încrederea puternică în Dumnezeu. Conştienţa nevoii noastre ne determină să ne rugăm stăruitor, iar Tatăl nostru ceresc este mişcat de rugăciunile noastre fierbinţi.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 125 (172)

De ce este important să-I prezentăm lui Dumnezeu în rugăciune toate nevoile noastre?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-cuvantul-si-rugaciunea/

10.5 Însuşiţi-vă făgăduinţele lui Dumnezeu! (st10 Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea)

Despre autor
-