1.7 Un gând de încheiere – (st1  De la citire la înţelegere)

Views

Florina şi Ionuţ Sanda 1.7 Un gând de încheiere – (st1 De la citire la înţelegere)

Vineri, 3 ianuarie – Un gând de încheiere

„Biblia a fost dată cu scopul de a fi o călăuză pentru toţi aceia care doresc să cunoască voia Creatorului… Îngerii şi însuşi Hristos au venit să le descopere lui Daniel şi lui Ioan lucrurile care aveau să se întâmple în curând. Aceste probleme importante, care au de-a face cu mântuirea noastră, n-au fost lăsate învăluite de mister. Ele n-au fost descoperite ca să-l încurce şi să-l rătăcească pe cercetătorul sincer după adevăr. Domnul spunea prin profetul Habacuc: «Scrie viziunea şi explic-o… ca să se poată citi uşor» (Habacuc 2:2, în KJV). Cuvântul lui Dumnezeu este clar pentru toţi aceia care îl studiază cu o inimă plină de rugăciune. Orice suflet sincer va veni la lumina adevărului. … Şi nicio biserică nu poate înainta în sfinţenie dacă membrii ei nu caută cu stăruinţă după adevăr ca după o comoară ascunsă.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pp. 521-522

„Studiaţi istoria lui Daniel şi a tovarăşilor lui. Deşi ei trăiau unde trăiau, întâmpinaţi din toate părţile de ispita de a-i face pe plac eului, ei L-au proslăvit şi glorificat pe Dumnezeu în viaţa lor de zi cu zi. Ei au hotărât să evite orice rău. Ei au refuzat să se aşeze singuri în calea vrăjmaşului. Dumnezeu a răsplătit cu binecuvântări bogate credincioşia lor statornică.” – Ellen G. White, Manuscript Releases [No. 224], voi. 4, pp. 169-170

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Pentru mai multe materiale ale Şcolii de Sabat, vă invităm să vizitaţi pagina noastră accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/de-la-citire-la-intelegere/

1.7 Un gând de încheiere – (st1 De la citire la înţelegere)

About The Author
-