1.7 Un gând de încheiere (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

Views

Daniela Măgureanu & Emanuel Grecu 1.7 Un gând de încheiere (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

Vineri, 5 iulie – Un gând de încheiere

Orice manifestare a puterii creatoare este o expresie a iubirii nemărginite. Suveranitatea lui Dumnezeu implică deplina binecuvântare a tuturor fiinţelor create.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, ed. 2006, p. 19

„Dacă oamenii şi-ar face datoria ca ispravnici ai bunurilor Domnului lor nu ar exista plâns pentru pâine, nimeni nu ar suferi lipsă, nimeni nu ar fi gol şi în nevoie. Necredincioşia oamenilor aduce starea de suferinţă în care este cufundată omenirea. … Dumnezeu i-a făcut pe oameni ispravnicii Lui şi nu trebuie învinuit de suferinţele, nenorocirea, goliciunea şi lipsurile omenirii. Domnul a asigurat provizii suficiente pentru toţi.” – Ellen G. White, Lucrarea de binefacere, p. 16.

Rezumat: Dumnezeu a creat o lume desăvârşită şi le-a încredinţat oamenilor, pe care i-a creat după chipul Său, lucrarea de a „păzi şi îngriji” ceea ce El crease. Deşi păcatul a distrus relaţiile pe care Dumnezeu le-a avut în vedere de la început pentru noi, totuşi avem misiunea de a administra ce a creat Dumnezeu pe pământ şi de a ne îngriji de semenii noştri. Un mod de a-L onora pe Dumnezeul nostru Creator este să ne aducem la îndeplinire lucrarea încredinţată de El.

Studiu suplimentar: Patriarhi şi profeţi, capitolul 2, „Creaţiunea”.

1.7 Un gând de încheiere (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

About The Author
-