1.6 Ruperea relaţiei – st1 Ce s-a întâmplat?

Views


Gabriel Radu 1.6 Ruperea relaţiei (st1 Ce s-a întâmplat?)

5. Avem tendinţa să-i credem pe cei pe care îi cunoaştem şi să ne îndoim în mod instinctiv de cei pe care nu îi cunoaştem. Eva s-ar fi îndoit în mod natural de Satana. Mai mult, orice atac direct la adresa lui Dumnezeu ar fi făcut-o să aibă o atitudine defensivă. Prin urmare, ce paşi a făcut Satana ca să ocolească sistemul natural de apărare al Evei? Geneza 3:1-6

„Oricât de deplorabil a fost păcatul Evei şi încărcat de o potenţială suferinţă pentru familia omenească, alegerea ei nu a inclus neapărat rasa umană în pedeapsa pentru păcatul ei. Alegerea lui Adam, în deplină înţelegere a unei porunci exprese a lui Dumnezeu, mai degrabă decât cea Evei, a fost cea care a făcut ca păcatul şi moartea să fie partea inevitabilă a omenirii. Eva a fost înşelată. Adam, nu.” – The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 231

Ca urmare a acestei încălcări flagrante şi a nesocotirii poruncii lui Dumnezeu, relaţia dintre Dumnezeu şi oameni este acum ruptă. Ea s-a schimbat dintr-o părtăşie directă cu Dumnezeu într-o fugă plină de teamă din prezenţa Sa (Geneza 3:8-10). Înstrăinarea şi separarea au luat locul părtăşiei şi al comuniunii. Păcatul a apărut şi toate consecinţele lui urâte au urmat. Dacă nu se făcea ceva, omenirea se îndrepta spre distrugerea veşnică.

6. În mijlocul acestei tragedii, ce cuvinte de speranţă şi de făgăduinţă a rostit Dumnezeu? Geneza 3:15

Uimitorul cuvânt de speranţă profetică al lui Dumnezeu vorbeşte despre o vrăjmăşie între şarpe şi femeie, între Sămânţa ei şi sămânţa lui. Acest lucru culminează cu apariţia victorioasă a unui Urmaş reprezentativ din sămânţa femeii, care îi dă o lovitură mortală lui Satana.

În starea lor cumplită de neajutorare, Adam şi Eva trebuiau să găsească speranţă în această făgăduinţă mesianică, o speranţă care avea să le transforme existenţa, fiind dată şi susţinută de Dumnezeu. Făgăduinţa despre Mesia şi despre biruinţa finală, oricât de vag a fost afirmată la vremea aceea, a ridicat întunecimea în care actul lor de păcătuire îi aşezase.

Citeşte Geneza 3:9, unde Dumnezeu le spune lui Adam şi Evei: „Unde eşti?” Bineînţeles, Dumnezeu ştia unde erau ei. În loc să fie pline de condamnare, cuvintele Lui aveau scopul de a-i atrage înapoi la El pe oamenii chinuiţi de remuşcări. În ce fel Îl vedem şi acum pe Dumnezeu cum caută să ne cheme la mila şi la harul Său?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.6 Ruperea relaţiei – st1 Ce s-a întâmplat?

Despre autor
-