1.6 Omenirea, o reţea complexă (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

Views

Daniela Măgureanu & Emanuel Grecu 1.6 Omenirea, o reţea complexă (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

Joi, 4 iulie – Omenirea, o reţea complexă

Imediat după apariţia păcatului, lumea a început să se degradeze tot mai mult. Declanşată de gelozie, neînţelegere şi mânie, prima crimă a fost între doi fraţi. Când Dumnezeu l-a întrebat pe Cain despre păcatul lui, răspunsul său a fost ironic şi retoric – „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Geneza 4:9) -, însă în întrebarea lui Dumnezeu exista răspunsul: „Da, cu siguranţă, tu eşti păzitorul fratelui tău.”

5. Ce se sugerează în următoarea afirmaţie? Ce ne spune despre relaţia cu ceilalţi oameni? Proverbele 22:2

Cei pe care îi întâlnim sunt fiinţe create de Dumnezeu, făcute după chipul Lui şi parte din reţeaua de relaţii care ne leagă pe toţi în creaţiunea lui Dumnezeu, aşa divizată şi distrusă cum este în prezent. „Noi toţi suntem în legătură unii cu alţii în ţesătura rasei umane. Răul care loveşte oricare parte a marii frăţietăţi umane aduce primejdia pentru toţi.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 345. Fie că ne place sau nu, din cauza acestei legături comune, toţi avem o responsabilitate dată de Dumnezeu faţă de El şi faţă de ceilalţi (Matei 22:37-39).

În Biblie se afirmă în mod repetat că Dumnezeu este Creatorul nostru. Acesta este unul dintre motivele pentru care ne aducem aminte de Sabat (Exodul 20:11) şi ne închinăm lui Dumnezeu în vremea sfârşitului (Apocalipsa 14:7). Totodată, este motivul primordial pentru a ne îngriji de ceilalţi şi a ne ocupa de cei dezavantajaţi.

Cu toţii suntem strânşi laolaltă prin legătura originii noastre comune – Dumnezeu. „Cine asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit cinsteşte pe Ziditorul său” (Proverbele 14:31). Oare ar putea fi mai clară această legătură?

Fiind Creatorul nostru, Dumnezeu are drepturi asupra vieţii noastre; suntem datori să îi aducem închinare, să-I slujim şi să avem grijă de semenii noştri. Oricât de dificilă, de frustrantă sau supărătoare ar fi uneori această misiune, noi chiar suntem „păzitorii” fraţilor noştri.

De ce crezi că cerinţele lui Dumnezeu, în calitatea Sa de Creator sunt o temă care apare atât de frecvent în Biblie? De ce este important acest lucru şi cum ar trebui să influenţeze modul în care ne purtăm cu ceilalţi?

1.6 Omenirea, o reţea complexă (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

About The Author
-