1.6 Importanţa educaţiei – st1  Să înţelegem istoria: Zorobabel şi Ezra

Views


Nina si Raul Nitu 1.6 Importanţa educaţiei (st1 Să înţelegem istoria: Zorobabel şi Ezr)

Joi, 3 octombrie – Importanţa educaţiei

5. Ce ne spun următoarele versete despre importanţa unei educaţii corespunzătoare? Ezra 7:6,10

Devotamentul faţă de Dumnezeu şi hotărârea lui de a studia, de a pune în practică şi de a-i învăţa pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu (Ezra 7:6,10) l-au pregătit pe Ezra pentru o lucrare mai mare în Israel. Versetul ne spune că el s-a devotat studiului, împlinirii şi învăţării Legii lui Dumnezeu.

Ellen G. White ne oferă informaţii importante: „Născut din fiii lui Aaron, lui Ezra i se dăduse o educaţie preoţească şi, adăugat la aceasta, făcuse cunoştinţă cu scrierile vrăjitorilor, astrologilor şi înţelepţilor Imperiului Medo-Persan. Dar el nu era mulţumit cu starea sa spirituală. Dorea să fie în armonie deplină cu Dumnezeu; tânjea după înţelepciune ca să împlinească voinţa divină. Şi, ca urmare, şi-a pus inima «să adâncească şi să împlinească Legea Domnului» (Ezra 7:10). Aceasta l-a determinat să se ocupe stăruitor cu studiul istoriei poporului lui Dumnezeu, aşa cum era raportată în scrierile prorocilor şi ale împăraţilor. El a cercetat cărţile poetice şi istorice ale Bibliei, pentru a înţelege de ce îngăduise Dumnezeu ca Ierusalimul să fie distrus şi poporul, dus în robie într-o ţară păgână.” – Profeţi şi regi, p. 608

„Eforturile lui Ezra de a reînviora interesul pentru studiul Scripturilor au căpătat permanenţă prin lucrarea lui minuţioasă de o viaţă, consacrată păstrării şi multiplicării Scrierilor Sfinte. El a adunat toate copiile Legii pe care le-a putut găsi, le-a transcris şi le-a împărţit. Cuvântul curat înmulţit astfel şi aşezat în mâinile multora dădea cunoaşterea care era de o valoare inestimabilă.” – Ibidem, p. 609

Observaţi că Ezra învăţase despre obiceiurile păgânilor, dar văzuse că ei erau greşiţi şi el a căutat să cunoască adevărul de la sursă, adică din Cuvântul lui Dumnezeu şi Legea Domnului. El a trebuit să se dezveţe de multe dintre lucrurile pe care le învăţase în universităţile lumeşti, deoarece, fără îndoială, multe dintre cele învăţate erau greşite. La urma urmei, cât bine îi puteau face „scrierile vrăjitorilor şi astrologilor”?

Care sunt lucrurile învăţate de la lume de care ar trebui să ne dezvăţăm?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

Să înţelegem istoria: Zorobabel şi Ezra

1.6 Importanţa educaţiei – st1 Să înţelegem istoria: Zorobabel şi Ezra

Despre autor
-