1.6 Cartea lui Daniel şi noi – (st1  De la citire la înţelegere)

Views

Florina şi Ionuţ Sanda 1.6 Cartea lui Daniel şi noi – (st1 De la citire la înţelegere)

Joi, 2 ianuarie – Cartea lui Daniel şi noi

Deşi scrisă cu peste două mii cinci sute de ani în urmă, cartea Daniel rămâne relevantă pentru poporul lui Dumnezeu de azi. Să observăm trei aspecte:

Dumnezeu rămâne suveran al vieţii noastre. Chiar şi atunci când lucrurile nu merg bine, Dumnezeu rămâne suveran şi lucrează prin acţiunile capricioase ale omului pentru a le oferi copiilor Săi ce este mai bun. Experienţa lui Daniel în Babilon se aseamănă cu cea a lui Iosif în Egipt şi a Esterei în Imperiul Persan. Aceşti tineri au fost robi în ţări străine, sub puterea unor naţiuni păgâne. Din afară, poate ar părea că erau slabi şi că Dumnezeu îi părăsise. Totuşi Domnul i-a întărit şi i-a folosit pentru împlinirea planurilor Sale. Când trecem prin încercări, suferinţă şi împotrivire putem să privim la ce a făcut Dumnezeu pentru Daniel, losif şi Estera. Putem avea asigurarea că Domnul rămâne Dumnezeul nostru şi El nu ne părăseşte în încercări şi ispite.

Dumnezeu conduce istoria. Uneori suntem tulburaţi de această lume confuză şi fără ţintă, plină de păcat şi violenţă. Dar în fiecare capitol din cartea Daniel este transmisă ideea că Dumnezeu conduce cursul istoriei. Ellen G. White spune: „În analele istoriei omului, dezvoltarea, creşterea şi prăbuşirea imperiilor apar ca dependente de voinţa şi bravura omului. Modelarea evenimentelor pare a fi, într-o mare măsură, determinată de puterea, ambiţia sau capriciile lui. Însă, în Cuvântul lui Dumnezeu, perdeaua este dată la o parte şi vedem în spate, peste şi în toate acţiunile şi conflictele de interese, putere şi pasiune omenească, cum uneltele Celui Preamilostiv lucrează în tăcere şi cu răbdare şi aduc la îndeplinire planurile Sale, după voia Sa.” – Educaţie, p. 173

Dumnezeu oferă un model pentru poporul Său din timpul sfârşitului. Daniel şi prietenii lui sunt un model de viaţă într-o societate în care viziunea asupra lumii este adesea în contrast izbitor cu cea a Bibliei. Când s-au făcut presiuni să îşi compromită credinţa şi să facă concesii sistemului babilonian în aspecte care le-ar fi negat credincioşia lor faţă de Domnul, ei au rămas neclintiţi. Experienţa loialităţii lor absolute faţă de Dumnezeu este o încurajare pentru noi în persecuţie din cauza Evangheliei. În acelaşi timp, Daniel ne arată că ne putem aduce contribuţia în stat şi în societate şi totuşi să rămânem credincioşi Domnului.

4. Ce ne spun următoarele versete despre interesul lui Dumnezeu faţă de luptele noastre? DanieI 9:23; Daniel 10:11,12; Matei 10:29-31

Pentru mai multe materiale ale Şcolii de Sabat, vă invităm să vizitaţi pagina noastră accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/de-la-citire-la-intelegere/

1.6 Cartea lui Daniel şi noi – (st1 De la citire la înţelegere)

About The Author
-