1.6 Apostazie şi pedeapsă – st1 Introducere la cartea Deuteronomul

Views


Gabriel Radu 1.6 Apostazie şi pedeapsă (st1 Introducere la cartea Deuteronomul)

„Vom face tot ce a zis Domnul!” (Exodul 19:8); vezi şi Exodul 24:3; 24:7). Deşi, fără îndoială, poporul lua în serios cuvintele acestea de fiecare dată când le rostea, istoria sacră ne arată că, din păcate, acţiunile copiilor lui Israel le-au contrazis în repetate rânduri declaraţiile şi angajamentele. Cu toate că erau poporul ales, cu toate că intraseră de bunăvoie în legământ cu Domnul, ei nu şi-au făcut partea, care, în realitate, se rezuma la un singur lucru.

6. Care era partea esenţială care-i revenea lui Israel în cadrul legământului? Exodul 19:4,5

Chemarea de a asculta de Dumnezeu, de a păzi Legea Lui, nu era legalism atunci mai mult decât este acum (vezi Matei 7:24-27; Ioan 14:14; Iacov 2:20; Romani 6:11,12); şi totuşi, din nou şi din nou, copiii lui Israel au dat greş în a-şi împlini partea din cadrul înţelegerii.

într-adevăr, mai înainte, chiar în faţa priveliştii muntelui Sinai, ei căzuseră într-o apostazie cruntă (vezi Exodul 32:1-6). Din nefericire, se pare că lipsa de credincioşie a reprezentat mai mult regula decât excepţia şi, astfel, în loc să intre imediat în Ţara Promisă, ei au pribegit prin pustie patruzeci de ani.

7. Care era consecinţa pe care trebuia să o suporte poporul pentru că refuzase să asculte de Domnul? Numeri 14:28-35

Atunci, ca şi acum, neascultarea se manifestă nu numai printr-o răzvrătire făţişă (deşi se întâmplă şi aşa), ci, adesea, şi prin refuzul de a ne încrede în ce ne spune Dumnezeu! Ce a făcut ca acest păcat să fie şi mai grav în dreptul lui Israel a fost că, aşa cum le-a reproşat chiar Dumnezeu, toţi aceşti oameni văzuseră „cu ochii lor slava Mea şi minunile pe care le-am făcut în Egipt şi în pustie şi totuşi M-au ispitit de zece ori acum” (Numeri 14:22). în ciuda a tot ce văzuseră şi trăiseră în viaţa lor, ei au refuzat în continuare să asculte de Domnul şi să ia în stăpânire ţara, în ciuda făgăduinţei lui Dumnezeu că aveau să reuşească (Numeri 13-14).

Gândeşte-te la ce este scris mai sus, şi anume că neascultarea derivă dintr-o lipsă de încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. De ce este adevărat acest lucru şi cum putem să învăţăm să ne încredem mai mult în Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.6 Apostazie şi pedeapsă – st1 Introducere la cartea Deuteronomul

About The Author
-