1.5 Timpul împlinirii profeţiilor – (st1  De la citire la înţelegere)

Views

Florina şi Ionuţ Sanda 1.5 Timpul împlinirii profeţiilor – (st1 De la citire la înţelegere)

Miercuri, 1 ianuarie – Timpul împlinirii profeţiilor

Un alt concept important de care trebuie să ţinem cont când studiem cartea Daniel este abordarea istoricistă a profeţiilor apocaliptice. Această abordare poate fi înţeleasă mai bine dacă o comparăm cu teoriile opuse – preterismul, futurismul şi idealismul.

Preterismul tinde să privească evenimentele profetice anunţate în Daniel ca petrecute în trecut. Futurismul susţine că aceste profeţii încă aşteaptă o împlinire viitoare. Idealismul susţine că profeţiile apocaliptice sunt simboluri ale realităţilor spirituale fără vreo referinţă istorică.

Spre deosebire de acestea, istoricismul susţine că în profeţia apocaliptică Dumnezeu ne dezvăluie o secvenţă neîntreruptă a istoriei din timpul profetului până în timpul sfârşitului. Studiind cartea Daniel vom vedea că fiecare viziune majoră din această carte (Daniel 2, 7, 8, 11) repetă această cronologie istorică din perspective diferite şi cu detalii noi. Pionierii adventişti, inclusiv Ellen G. White, au înţeles profeţiile biblice din Daniel şi Apocalipsa din perspectiva istoricismului.

3. În limbaj profetic, ce reprezintă de obicei o „zi”? Numeri 14:34; Ezechiel 4:5,6

Când studiem cartea Daniel, să nu uităm că timpul profetic este măsurat conform principiului un an pentru o zi, adică o zi profetică este echivalentul unui an istoric. Astfel, profeţia despre două mii trei sute de seri şi dimineţi (Daniel 8:14) trebuie înţeleasă ca făcând referire la două mii trei sute de ani, iar cea despre şaptezeci de săptămâni (Daniel 9:24-27), ca referindu-se la patru sute nouăzeci de ani.

Această cronologie pare să fie corectă din câteva motive evidente: (1) Viziunile sunt simbolice, deci şi perioadele de timp indicate trebuie să fie simbolice. (2) Deoarece evenimentele din aceste vedenii se desfăşoară pe perioade lungi, în unele cazuri chiar până „la timpul sfârşitului”, perioadele de timp reale din aceste profeţii ar trebui interpretate la fel. (3) Principiul an-zi este confirmat de cartea Daniel – profeţia despre şaptezeci de săptămâni începe în zilele împăratului Artaxerxes şi duce la venirea lui Isus ca Mesia.

Unele profeţii se întind pe sute, chiar mii de ani. Avem de învăţat de aici despre răbdare!

Pentru mai multe materiale ale Şcolii de Sabat, vă invităm să vizitaţi pagina noastră accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/de-la-citire-la-intelegere/31

1.5 Timpul împlinirii profeţiilor – (st1 De la citire la înţelegere)

Despre autor
-