Views

Monica Cîrtog & Denis Popa; ”1.5 „Sfinţii din Roma”(st1 Apostolul Pavel în Roma)”

Miercuri, 4 octombrie – „Sfinţii din Roma”

6. Ce idei cu privire la adevăr, teologie şi credinţă reies din salutul adresat de Pavel bisericii din Roma? Romani 1:7

Preaiubiţi ai lui Dumnezeu. Deşi este adevărat că Dumnezeu iubeşte lumea, El îi iubeşte într-un mod aparte pe aceia care L-au ales şi care au răspuns la dragostea Sa. Vedem acest lucru în sfera omenească. Noi îi iubim în mod deosebit pe aceia care ne iubesc; în relaţia cu ei, simţămintele sunt reciproce. Dragostea cere un răspuns. Când răspunsul nu vine, exprimarea deplină a dragostei este limitată.

Chemaţi să fiţi sfinţi. În unele traduceri, expresia „să fiţi” este scrisă cu italice, fiindcă a fost adăugată de traducători. Totuşi, şi fără a adăuga aceste cuvinte, sensul nu are de suferit. Dacă sunt omise, rămâne expresia „chemaţi sfinţi”, adică „desemnaţi sfinţi”.

Sfinţi este traducerea termenului grecesc hagioi, care înseamnă literal „cei sfinţi”. Sfânt înseamnă „consacrat”. Un sfânt este un om care a fost „pus deoparte” de Dumnezeu. Se poate să mai aibă o cale lungă de parcurs până la sfinţire, dar faptul că L-a ales pe Hristos ca Domn îl desemnează ca sfânt, în sensul biblic al termenului.

7. Pavel spune că ei erau „chemaţi să fie sfinţi” înseamnă aceasta că unii nu sunt chemaţi? Ce afirmaţii din Efeseni 1:4; Evrei 2:9 şi 2 Petru 3:9 ne ajută să înţelegem ce vrea să spună Pavel?

Vestea cea mare a Evangheliei este că moartea lui Hristos este universal valabilă – El a murit pentru toţi oamenii. Toţi au fost chemaţi să fie mântuiţi prin El, „chemaţi să fie sfinţi” chiar înainte de întemeierea lumii. Intenţia iniţială a lui Dumnezeu a fost ca întreaga omenire să găsească mântuirea în Isus. Focul final al iadului a fost rânduit numai pentru Diavol şi îngerii lui (Matei 25:41). Faptul că unii nu primesc darul nu scade valoarea darului, aşa cum nici faptul că unii fac greva foamei într-o piaţă nu scade cu nimic valoarea bunurilor vândute acolo.

Dumnezeu te-a chemat, înainte de întemeierea lumii, să fii mântuit prin El. Există vreun lucru, oricât de mărunt, care te împiedică să accepţi chemarea Sa?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

1.5 „Sfinţii din Roma” (st1 Apostolul Pavel în Roma)

Despre autor
-