Views

Carmen Gavrilă & Daniel Sandu „1.5 Avraam, părintele poporului lui Dumnezeu (st1 Crearea lumii şi căderea în păcat)”

4

Miercuri, 3 octombrie – Avraam, părintele poporului lui Dumnezeu

Trei mari religii monoteiste ale lumii, iudaismul, creştinismul şi islamul, îl consideră pe Avraam părintele lor. Creştinii se consideră descendenţii lui spirituali. Când a fost chemat să plece din ţara lui, din Mesopotamia, Avraam a primit făgăduinţa că, în el, „toate familiile pământului vor fi binecuvântate” (Geneza 12:3; vezi şi 18:18; 22:18). Binecuvântarea aceasta a venit prin Isus.

5. Ce elemente ale credinţei lui Avraam sunt amintite în următoarele texte? Ce legătură au cu ideea de unitate creştină? Cum ne pot ajuta să înţelegem importanţa unităţii creştine? Evrei 11:8-19; Romani 4:1-3; Galateni 3:29

Vedem la Avraam, ca părinte al credincioşilor, câteva dintre componentele fundamentale ale unităţii creştine. în primul rând, el a ascultat: „Prin credinţă Avraam… a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce” (Evrei 11:8). în al doilea rând, a crezut în făgăduinţele lui Dumnezeu: „Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în Ţara Făgăduinţei ca într-o ţară care nu era a lui… Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:9,10). în al treilea rând, el a crezut că Dumnezeu avea să-i dea un fiu şi că, în viitor, urmaşii lui aveau să fie mulţi la număr ca stelele. Dumnezeu l-a îndreptăţit pe baza acestui răspuns al credinţei (Romani 4:1-3). în al patrulea rând, a avut încredere în planul lui Dumnezeu de mântuire. Credinţa lui a fost cel mai greu încercată când Dumnezeu i-a cerut să-l aducă jertfă pe Isaac (Geneza 22:1-19; Evrei 11:17-19).

Vechiul Testament îl numeşte pe Avraam prietenul lui Dumnezeu (2 Cronici 20:7; Isaia 41:8). Viaţa lui de credinţă, ascultarea lui neşovăielnică şi încrederea lui în făgăduinţele lui Dumnezeu sunt un exemplu pentru viaţa noastră de credinţă.

Gândeşte-te la faptele si la cuvintele tale din ultimele zile. Ce poţi face pe viitor pentru ca ele să reflecte corespunzător credinţa ta?

Pentru mai multe materiale ale şcolii de sabat vă invităm să vizitați pagina noastră web accesând următoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/crearea-lumii-si-caderea-in-pacat/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

1.5 Avraam, părintele poporului lui Dumnezeu (st1 Crearea lumii şi căderea în păcat)

Despre autor
-