1.4 Profeţiile apocaliptice din Daniel – (st1  De la citire la înţelegere)

Views

Florina şi Ionuţ Sanda 1.4 Profeţiile apocaliptice din Daniel – (st1 De la citire la înţelegere)

Marţi, 31 decembrie – Profeţiile apocaliptice din Daniel

Viziunile profetice înregistrate în cartea Daniel sunt diferite de majoritatea mesajelor profetice ale profeţilor Vechiului Testament. Profeţiile lui Daniel pot fi incluse în categoria profeţiilor apocaliptice, în timp ce majoritatea celorlalte profeţii din Vechiul Testament pot fi incluse în categoria profeţiilor clasice. Pentru a înţelege corect profeţia biblică trebuie să înţelegem diferenţa dintre acestea două.

Trăsături distinctive ale profeţiilor apocaliptice:

Viziuni şi vise. În profeţia apocaliptică, Dumnezeu Se foloseşte în special de vise şi viziuni pentru a-i transmite profetului solia Sa. În profeţia clasică, profetul primeşte „Cuvântul Domnului” – care poate include şi viziuni – o expresie care apare în diverse forme de o mie şase sute de ori în profeţii clasici.

Simbolism complex. În profeţia clasică se foloseşte un număr limitat de simboluri, în special simboluri din viaţa reală, iar în profeţia apocaliptică apar simboluri şi imagini care trec dincolo de realitatea umană – animale-hibrid sau fiare cu aripi şi coarne.

Suveranitate divină şi necondiţionalitate. Spre deosebire de profeţiile clasice, a căror împlinire depindea adesea de răspunsul omului în cadrul legământului lui Dumnezeu cu poporul Israel, profeţiile apocaliptice sunt necondiţionate. Aici Dumnezeu ne descoperă apariţia şi căderea imperiilor lumii, din timpul lui Daniel până la vremea sfârşitului. Acest tip de profeţii se bazează pe atotcunoaşterea şi suveranitatea lui Dumnezeu; ele se vor împlini indiferent de alegerea omului.

2. Profeţia din Iona 3:3-10 este o profeţie clasică sau apocaliptică? Motivează-ţi răspunsul. Dar cea din Daniel 7:6?

Cunoaşterea tipurilor de profeţie, clasică sau apocaliptică, ne este de mare ajutor. În primul rând, ne ajută să înţelegem că Dumnezeu foloseşte mai multe abordări pentru a transmite adevărul profetic (Evrei 1:1). În al doilea rând, cunoscând deosebirea, putem aprecia mai bine frumuseţea şi complexitatea Bibliei. În al treilea rând, ne ajută să interpretăm profeţiile biblice conform cu mărturia dată de întreaga Biblie şi să explicăm corect „Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15).

Pe baza unor texte precum Osea 3:4,5; Amos 8:11 şi Zaharia 9:1, unii creştini de astăzi aşteaptă ca evenimentele finale ale istoriei acestei lumi să aibă loc în Orientul Mijlociu. Ce este greşit la această interpretare? Cum ne poate ajuta cunoaşterea diferenţei între profeţiile apocaliptice şi cele clasice să clarificăm această problemă?

Pentru mai multe materiale ale Şcolii de Sabat, vă invităm să vizitaţi pagina noastră accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/de-la-citire-la-intelegere/

1.4 Profeţiile apocaliptice din Daniel – (st1 De la citire la înţelegere)

About The Author
-