1.4 Biblia şi profeţia – st1 Caracterul unic al Bibliei

Views


Gabriel Radu 1.4 Biblia şi profeţia (st1 Caracterul unic al Bibliei)

Biblia este unică printre alte lucrări religioase cunoscute, deoarece profeţiile şi scrierile profetice alcătuiesc aproape o treime din conţinutul ei. Faptul că găsim în ea atât profeţia, cât şi împlinirea ei în timp este foarte important pentru viziunea pe care o avem despre Biblie, pentru că Dumnezeul care acţionează în istorie cunoaşte viitorul şi l-a descoperit mai dinainte profeţilor Săi (Amos 3:7). Biblia nu este doar Cuvântul viu sau Cuvântul istoric, ci este şi Cuvântul profetic.

4. Ce detalii despre venirea lui Mesia ne descoperă versetele de mai jos? Geneza 49:8-12; Psalmii 22:12-18; Isaia 53:3-7; Daniel 9:2,27; Mica 5:2; Maleahi 3:1; Zaharia 9:9

Există cel puţin cincizeci şi cinci de profeţii mesianice în Vechiul Testament, chiar mult mai multe dacă adăugăm şi tipologia (studiul ceremoniilor din Vechiul Testament care arată că şi jertfele erau, de fapt, un fel de profeţii despre Isus). Aceste profeţii fac referire la detalii foarte exacte: „toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda” (Geneza 49:10); El Se va naşte în Betleemul din Iuda (Mica 5:2); El va fi „dispreţuit şi părăsit de oameni”, va fi lovit, acuzat pe nedrept, totuşi nu va deschide gura pentru a Se apăra (Isaia 53:3-7); mâinile şi picioarele Sale aveau să fie străpunse şi hainele Lui, împărţite între ei (Psalmii 22:12-18).

Faptul că aceste profeţii din Vechiul Testament au fost împlinite cu atâta precizie în viaţa, moartea şi învierea Domnului Isus dovedeşte că ele sunt inspirate, sunt descoperiri date de Dumnezeu, şi că Isus a fost cu adevărat cine a spus El, dar şi alţii, că era. Isus Însuşi a rostit profeţii, la fel ca prorocii din vechime, cu privire la moartea şi învierea Sa (Matei 17:22,23; Luca 9:21,22), căderea Ierusalimului (Matei 24:1,2) şi a doua Sa venire (Ioan 14:1-3). Astfel, vedem că întruparea, moartea şi învierea Sa au fost prezise de Biblie şi împlinirea acestor profeţii ne asigură de credibilitatea ei.

Care sunt motivele care te fac să crezi în Isus şi în moartea Sa pentru noi? Împărtăşeşte-le în grupă. De ce sunt atât de convingătoare aceste dovezi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.4 Biblia şi profeţia – st1 Caracterul unic al Bibliei

Despre autor
-