1.3 De către cine şi unde a fost scrisă Biblia? – st1 Caracterul unic al Bibliei

Views


Gabriel Radu 1.3 De către cine şi unde a fost scrisă Biblia? (st1 Caracterul unic al Bibliei)

Diversitatea autorilor, a locurilor şi a condiţiilor ne oferă o mărturie unică a faptului că Dumnezeu este preocupat să transmită istoria şi solia Sa pentru oamenii foarte diferiţi care sunt destinatarii ei.

3. Ce ştim despre scriitorii biblici şi mediul social în care au trăit? Exodul 2:10; Amos 7:14; Ieremia 1:1-6; Daniel 6:1-5; Matei 9:9; Filipeni 3:3-6; Apocalipsa 1:9

Biblia a fost scrisă de autori din medii foarte diferite şi aflaţi în situaţii diverse. Unii au scris din palat, alţii, din închisoare, din exil, iar alţii, în timpul călătoriilor misionare pentru răspândirea Evangheliei. Au avut o educaţie şi ocupaţii diferite. Moise ar fi putut să ajungă împărat, Daniel a slujit în poziţii înalte. Alţii au fost simpli păstori. Unii erau foarte tineri, alţii, foarte în vârstă. În ciuda acestor deosebiri, toţi aveau un lucru în comun: erau chemaţi de Dumnezeu şi inspiraţi de Duhul Sfânt să scrie solii pentru poporul Său, indiferent când şi unde au trăit.

De asemenea, unii au fost martorii evenimentelor relatate. Alţii au cercetat personal evenimentele sau au folosit cu grijă documente existente (Iosua 10:13; Luca 1:1-3). Dar toate cărţile Bibliei sunt inspirate (2 Timotei 3:16). Tocmai de aceea Pavel spune că „tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea… pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15:4). Dumnezeul care a creat limbajul omenesc îi înzestrează pe cei aleşi să transmită gânduri inspirate demne de încredere şi de nădejde în cuvinte omeneşti.

„Dumnezeu a binevoit să-i transmită lumii adevărul Său prin slujitori omeneşti, iar El Însuşi, prin Duhul Său Sfânt, i-a calificat şi i-a făcut în stare pe oameni să îndeplinească lucrarea Sa. El le-a îndrumat mintea în alegerea lucrurilor pe care să le spună şi să le scrie. Comoara a fost încredinţată unor vase de lut, totuşi nu este mai puţin de origine cerească.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 26

Autori diferiţi, în situaţii diferite, dar toţi ne descoperă acelaşi Dumnezeu – acest adevăr extraordinar ne confirmă veridicitatea Cuvântului Sfânt.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.3 De către cine şi unde a fost scrisă Biblia? – st1 Caracterul unic al Bibliei

Despre autor
-