1.3 Structura cărţii Daniel – (st1  De la citire la înţelegere)

Views

Florina şi Ionuţ Sanda 1.3 Structura cărţii Daniel- (st1 De la citire la înţelegere)

Luni, 30 decembrie – Structura cărţii Daniel

Modul de aranjare a secţiunii aramaice a cărţii Daniel, capitolele 2-7 (anumite părţi din Daniel au fost scrise în ebraică şi altele în aramaică), ne arată următoarea structură, care, la rândul ei, consolidează ideea de mesaj central al acestei secţiuni şi al cărţii:

A. Visul lui Nebucadneţar despre patru împărăţii (Daniel 2)
B. Dumnezeu îi eliberează pe prietenii lui Daniel din cuptorul aprins (Daniel 3)
C. Judecata asupra lui Nebucadneţar (Daniel 4)
C’. Judecata asupra lui Belşaţar (Daniel 5)
B’. Dumnezeu îl eliberează pe Daniel din groapa cu lei (Daniel 6)
A’. Visul lui Daniel despre patru împărăţii (Daniel 7)

Această structură literară pune în evidenţă punctul central, notat aici cu C şi C’ (Daniel 4 şi 5): Dumnezeu îi ia împărăţia lui Nebucadneţar (temporar) şi lui Belşaţar (permanent). Astfel, în capitolele 2-7 accentul cade pe suveranitatea iui Dumnezeu asupra împăraţilor pământului – El îi aduce la putere şi El îi îndepărtează.

O metodă eficientă de a transmite un mesaj şi de a demonstra o idee este repetiţia. Dumnezeu îi dă lui Faraon două vise despre viitorul apropiat al Egiptului care transmit aceeaşi idee: şapte ani de prosperitate urmaţi de şapte ani de foamete (Geneza 41:1-7).

Dumnezeu foloseşte repetiţia şi în cartea Daniel. Există patru cicluri profetice, repetiţii ale unei structuri de bază. La sfârşit, această structură ne arată suveranitatea supremă a lui Dumnezeu. Deşi fiecare plan profetic major prezintă o perspectivă distinctă, împreună, ele acoperă aceeaşi perioadă istorică – din vremea profetului până la sfârşit, după cum putem vedea mai jos:

Daniel 2
Babilon
Medo-Persia
Grecia
Roma
Impărăţia lui Dumnezeu

Daniel 7
Babilon
Medo-Persia
Grecia
Roma
Judecata din ceruri,
Noul Pământ
Daniel 8 şi 9
Medo-Persia
Grecia
Roma
Curăţirea sanctuarului
Daniel 10-12
Medo-Persia
Grecia
Roma

Intervenţia lui Mihail, Ocrotitorul

Ce speranţă ne aduc următoarele versete cu privire la perspectiva pe termen lung? Daniel 2:44, Psalmii 9:7-1 şi2 Petru 3:11-13.

Pentru mai multe materiale ale Şcolii de Sabat, vă invităm să vizitaţi pagina noastră accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/de-la-citire-la-intelegere/

1.3 Structura cărţii Daniel – (st1 De la citire la înţelegere)

About The Author
-