Views


Gabriel & Gertrud Radu; ”1.3 Mărturia că Isus este Hristosul (st1 Omul Petru)”

Luni, 27 martie – Mărturia că Isus este Hristosul

Un eveniment marcant în lucrarea Domnului Isus a avut loc în timpul unui dialog cu Petru, Isus tocmai le răspunsese fariseilor şi saducheilor care îi ceruseră un semn, sau o dovadă, că El era Mesia (Matei 16:1-4). Mai târziu, odată când era doar cu ucenicii, le-a amintit despre cele două ocazii în care hrănise mii de oameni cu câteva pâini şi câţiva peşti. Aceasta în contextul avertizării de a se păzi „de aluatul fariseilor şi al saducheilor” (Matei 16:11).

2. Citeşte Matei 16.13-17. Ce întrebare le-a pus Domnul Isus ucenicilor şi ce semnificaţie are răspunsul lui Petru?

Petru îşi mărturiseşte plin de curaj credinţa în Isus. Iar din Matei 16-20 reiese clar faptul că şi ceilalţi ucenici îi împărtăşeau convingerea. Acesta urma să fie un punct de cotitură în lucrarea lui Isus chiar dacă ucenicii (inclusiv Petru) mai aveau multe de învăţat.

„Ucenicii încă mai aşteptau ca Hristos să guverneze ca un domnitor vremelnic. Deşi îşi ascunsese atâta vreme intenţiile, ei credeau că El nu va rămâne întotdeauna în sărăcie şi în umbră; se apropia timpul când El trebuia să-Şi întemeieze împărăţia. Că ura preoţilor şi rabinilor nu va fi niciodată biruită, că Hristos va fi lepădat de propria naţiune, condamnat ca înşelător şi răstignit ca răufăcător – gândurile acestea nu încăpuseră niciodată în mintea ucenicilor.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus ed. 2015 pp. 357-358 (415)

Din clipa în care ucenicii Îl recunosc ca Mesia, Isus începe să le spună că trebuie să pătimească şi să moară (Matei 16:21-23). Însă Petru nu poate accepta ideea şi îşi ia libertatea să-L mustre. Dar Isus Se întoarce spre el şi-i spune: „Înapoia Mea, Satano!” (Matei 16:23). În toată lucrarea Sa, El nu a rostit faţă de altcineva cuvinte mai aspre decât acestea, dar a făcut-o spre binele ucenicului. Petru îşi exprimase o dorinţă egoistă şi gândul acesta trebuia oprit atunci şi acolo. El trebuia să înţeleagă că lucrarea Domnului implica suferinţă. Şi şi-a însuşit această lecţie, după cum observăm din scrierile sale (1 Petru 4:12).

Cum decizi ce cale să urmezi atunci când constaţi că dorinţele tale intră în conflict cu voia lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

1.3 Mărturia că Isus este Hristosul (st1 Omul Petru)

Despre autor
-