1.3 După chipul Creatorului (Geneza 1:27) – st1 Ce s-a întâmplat?

Views


Gabriel Radu 1.3 După chipul Creatorului (Geneza 1:27) (st1 Ce s-a întâmplat?)

2. Biblia afirmă că Dumnezeu l-a creat pe om – parte bărbătească şi parte femeiască – „după chipul Său” (Geneza 1:127). Pe baza acestei idei, răspunde la următoarele întrebări:
Ce înseamnă faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său? În ce fel suntem noi „după chipul Său”?
Potrivit raportului din Geneza, a mai făcut Dumnezeu şi altceva „după chipul Său”, în afară de om? Dacă nu, ce ne spune aceasta despre statutul nostru unic, spre deosebire de restul creaţiei de pe pământ? Ce lecţii putem extrage din această diferenţă?
Ce altceva se mai poate găsi în raportul despre crearea omului care diferenţiază rasa umană de tot ceea ce Domnul mai crease? Vezi Geneza 2:7,18-25.

Deşi trebuie să vorbim despre Dumnezeu în termeni omeneşti, nu trebuie să uităm că El este o fiinţă spirituală (Ioan 4:24), cu însuşiri divine. Tot ce putem spune este că, în natura noastră fizică, mintală şi spirituală, noi Îl reflectăm într-un anumit mod pe Creatorul nostru, oricât de multe lucruri despre El rămân încă învăluite în mister, cel puţin pentru noi. Cu toate acestea, Biblia subliniază aspectul spiritual şi pe cel mintal al fiinţei noastre. Noi putem dezvolta şi îmbunătăţi aceste aspecte. Ceea ce face posibilă o relaţie dătătoare de viaţă cu Dumnezeu este unicitatea minţii noastre, ceva ce nimic din restul creaţiei lui Dumnezeu de pe pământ pare să nu fie în stare să facă.

Atât bărbaţii, cât şi femeile împărtăşesc privilegiul de a fi făcuţi după chipul lui Dumnezeu. În crearea lor nu există niciun indiciu al inferiorităţii unuia faţă de celălalt. Dumnezeu Însuşi i-a făcut din acelaşi material. Dumnezeu i-a făcut pe amândoi egali din start şi i-a aşezat împreună într-o relaţie specială cu El. Amândoi au avut aceeaşi ocazie de a-şi dezvolta caracterul dat de Dumnezeu într-un mod în care avea să-I aducă slavă lui Dumnezeu.

„Dumnezeu personal i-a dat lui Adam un tovarăş. El i-a făcut ajutorul «potrivit pentru el», un ajutor care să-i corespundă, unul care era potrivit să fie tovarăşul său şi care putea fi una cu el în iubire şi simpatie. Eva a fost creată dintr-o coastă luată de la Adam, aceasta însemnând că ea nu trebuia să-l controleze, să-l stăpânească pe el, care era capul, dar nici să fie călcată în picioare ca fiind inferioară, ci să stea lângă el ca fiind egali, să fie iubită şi ocrotită de el.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 46.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.3 După chipul Creatorului (Geneza 1:27) – st1 Ce s-a întâmplat?

Despre autor
-