1.2 Hristos, subiectul principal al cărţii Daniel – (st1  De la citire la înţelegere)

Views

Florina şi Ionuţ Sanda 1.2 Hristos, subiectul principal al cărţii Daniel- (st1 De la citire la înţelegere)

Duminică, 29 decembrie – Hristos, subiectul principal al cărţii Daniel

1. În ce mod este prezentat Hristos ca fiind subiectul principal al Scripturii? Luca 24:25-27; Ioan 5:39; 2 Corinteni 1:19,20

Isus este subiectul principal al Scripturii şi aici este inclusă şi cartea Daniel. Capitolul 1 ne arată, deşi în mod restrâns şi incomplet, experienţa lui Daniel care se aseamănă cu experienţa lui Hristos, care a părăsit cerul şi a venit în această lume păcătoasă să înfrunte puterile întunericului. Daniel şi prietenii lui sunt înzestraţi cu înţelepciune ca a lui Hristos pentru a face faţă provocărilor din cultura babiloniană. Capitolul 2 prezintă o descriere a pietrei din timpul sfârşitului, arătând că, în final, împărăţia lui Hristos va înlocui toate împărăţiile lumii. Capitolul 3 ni-L descoperă pe Hristos care păşeşte alături de slujitorii Lui credincioşi în cuptorul cu foc. În capitolul 4, vedem cum Dumnezeu îl îndepărtează pe Nebucadneţar de la conducere pentru o vreme, ca să îl facă să înţeleagă că „cerul stăpâneşte” (Daniel 4:26, NKJV). Expresia „cerul stăpâneşte” ne reaminteşte că Hristos, ca „Fiu al omului” (Daniel 7:13), va primi stăpânirea şi împărăţia (Daniel 7). Capitolul 5 prezintă moartea împăratului Belşaţar şi cucerirea Babilonului de către perşi în timpul unei nopţi de petrecere şi dezmăţ, episod ce prefigurează înfrângerea lui Satana şi distrugerea Babilonului spiritual de Hristos şi îngerii Lui la sfârşit. Capitolul 6 vorbeşte despre complotul împotriva lui Daniel, situaţie care se aseamănă cu acuzaţiile false aduse împotriva lui Isus de mai-marii preoţilor. Împăratul Darius încearcă, dar fără succes, să îl salveze pe Daniel, la fel cum Pilat a încercat să îl salveze pe Isus (Matei 27:17-24). Capitolul 7 îl prezintă pe Hristos ca Fiu al omului care primeşte împărăţia şi domnia. Capitolul 8 îl arată ca Mare-Preot în sanctuarul din ceruri, iar capitolul 9 îl prezintă ca victimă de sacrificiu, moartea Sa întărind, reînnoind legământul între Dumnezeu şi poporul Său. Capitolele 10-12 îl prezintă pe Hristos ca voievodul (în engl.: prinţul) Mihail, care luptă împotriva forţelor răului şi îl salvează pe poporul lui Dumnezeu de sub puterea morţii. Deci Hristos este în centrul cărţii Daniel. În fiecare capitol al cărţii este o experienţă sau o idee care ne îndreaptă spre Hristos.

Cum putem să îl păstrăm pe Hristos în centrul atenţiei în viaţa noastră, chiar în încercări, în lupte, dar şi în momentele de bucurie şi prosperitate? De ce este important acest lucru?

Pentru mai multe materiale ale Şcolii de Sabat, vă invităm să vizitaţi pagina noastră accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/de-la-citire-la-intelegere/

1.2 Hristos, subiectul principal al cărţii Daniel – (st1 De la citire la înţelegere)

About The Author
-