Views


Gabriel & Gertrud Radu; ”1.1 Introducere în studiul 1 (st1 Omul Petru)”

 

Textul de memorat: „Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi, fiindcă începea să se afunde, a strigat: «Doamne, scapă-mă!» Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: «Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?»„ (Matei 14:30,31)

Petru este autorul celor două epistole care îi poartă numele: 1 şi 2 Petru. El a fost unul dintre cei dintâi urmaşi ai Domnului Isus, a fost prezent lângă Isus în timpul lucrării Sale pe pământ şi a fost unul dintre primii ucenici care au văzut mormântul gol. Prin urmare, a avut o experienţă bogată din care ne-a împărtăşit şi nouă, sub inspiraţia Duhului Sfânt, în scrisorile sale (vezi 2 Petru 1:16).

Petru este amintit frecvent în evanghelii şi prezentat aşa cum era, cu calităţi şi cu defecte. De regulă, el era purtătorul de cuvânt al ucenicilor în interacţiunile lor cu Domnul. După învierea şi înălţarea Mântuitorului, El a fost un conducător proeminent al bisericii primare. Cartea Faptele apostolilor şi Epistola către galateni conţin referiri la el şi la acţiunile sale.

Petru a ştiut mai bine ca oricine ce înseamnă să greşeşti, să fii iertat şi să mergi înainte cu credinţă şi cu smerenie. Cunoscând personal harul lui Dumnezeu, el rămâne un simbol al tuturor acelora dintre noi care avem nevoie de har, în mod special după un eşec.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

1.1 Introducere în studiul 1 (st1 Omul Petru)

Despre autor
-