1.1 Introducere în studiul 1 – De la citire la înţelegere

Views

Florina şi Ionuţ Sanda 1.1 Introducere în studiul 1 – De la citire la înţelegere

Textul de memorat: „Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: «Înţelegi tu ce citeşti?»” (Faptele apostolilor 8:30)

Biserica noastră a luat naştere ca urmare a înţelegerii profeţiilor din cartea lui Daniel, studiul nostru pentru acest trimestru. Încă de la început ar trebui să ţinem cont de câteva elemente care să fie ca o călăuză în studiu.

În primul rând, întotdeauna să ne amintim că Hristos este centrul cărţii Daniel, ca, de altfel, al întregii Biblii.

În al doilea rând, cartea Daniel este organizată într-un mod care ne ajută să îi înţelegem frumuseţea literară şi, mai ales, pe ce anume se concentrează.

În al treilea rând, noi trebuie să înţelegem deosebirea dintre profeţiile clasice şi cele apocaliptice. Acest lucru ne va ajuta să observăm deosebirea dintre profeţiile lui Daniel şi ale altor proroci, precum Isaia, Amos şi Ieremia.

În al patrulea rând, când studiem profeţiile legate de timp din cartea lui Daniel trebuie să înţelegem că schema profetică din Daniel se întinde pe perioade lungi de timp şi este măsurată conform principiului un an pentru o zi.

În al cincilea rând, trebuie să accentuăm faptul că Daniel nu transmite doar informaţie profetică, ci această carte este foarte relevantă pentru viaţa noastră personală astăzi.

Pentru mai multe materiale ale Şcolii de Sabat, vă invităm să vizitaţi pagina noastră accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/de-la-citire-la-intelegere/

1.1 Introducere în studiul 1 – De la citire la înţelegere

About The Author
-