Views


Emanuel Grecu & Daniela Măgureanu; ”2.2 Către diasporă  (st2 Moştenirea celor credincioşi)”

Dacă ai primi o foaie de hârtie pe care ar scrie sus: „Stimate domn/Stimată doamnă”, ţi-ai da seama că ai de-a face cu o scrisoare. Şi ai presupune că expeditorul nu este cineva apropiat.

Şi scrisorile din vechime începeau cu o formulă standard. 1 Petru foloseşte această formulă tradiţională: menţionează numele autorului şi apoi enumeră destinatarii.

1. Citeşte 1 Petru 1:1. Ce informaţii avem despre expeditorul şi destinatarii epistolei?

Petru îşi prezintă clar identitatea. Numele său este primul cuvânt al epistolei. Imediat după aceea, el precizează că este „apostol al lui Isus Hristos”. La fel ca Pavel (Galateni 1:1; Romani 1:1; Efeseni 1:1), Petru arată în ce calitate scrie, punând accent pe chemarea divină. El era „apostol”, adică „trimis”, iar Cel care îl trimitea era Domnul Isus Hristos.

După aceea, Petru menţionează unde trebuia să ajungă epistola sa: Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia. Toate acestea erau regiuni din Asia Mică, situate cu aproximaţie în Turcia de astăzi, la est de Bosfor.

Nu s-a ajuns încă la un consens dacă Petru s-a adresat preponderent credincioşilor iudei sau celor care nu erau iudei. Termenii utilizaţi de el în 1 Petru 1:1, „străini” şi „împrăştiaţi [diaspora]” îi desemnau în mod obişnuit pe evreii din secolul I care locuiau dincolo de graniţele Ţării Sfinte. Cuvântul „aleşii” este potrivit pentru ambele categorii. Denumirea de „neamuri” din 1 Petru 2:12 pare să sugereze faptul că destinatarii epistolei sale sunt iudei.

Unii comentatori susţin totuşi că afirmaţiile din 1 Petru 1:18 şi 4:3 ar fi mai potrivite pentru convertiţii la creştinism „dintre neamuri” decât pentru evrei. De ce să le scrie Petru iudeilor despre „felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri” sau să le amintească: „Ajunge … că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite”?

Să nu uităm totuşi că identitatea destinatarilor acestei epistole are o importanţă secundară faţă de mesajul ei.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
Scoala de sabat

2.2 Către diasporă (st2 Moştenirea celor credincioşi)

Despre autor
-